V areálu kempu byl před zahájením hlavní turistické sezóny dokončen projekt nových sprch a toalet za více než 3 mil. korun (dotace z Leaderu činila 800 tis. korun).

Z původní prodejny a skladových prostor vzniklo potřebné sociální zařízení, které kemp už potřeboval jako sůl.

Jan Polák, starosta města Jesenice při slavnostním otevření uvedl, že město jako provozovatel bude mít zájem pokračovat v obnově jednotlivých ubytovacích zařízení a dalších prostor autokempu.
Počítáno je také s projekty turistické infrastruktury v okolí města, aby návštěvníkům Jesenice byly nabídnuty nové turistické trasy.

První projekt už město do Leaderu MAS Rakovnicko podalo.

Nový prohlídkový okruh Křivoklátem
Správa hradu Křivoklátu otevřela nový prohlídkový okruh, který budou moci návštěvníci absolvovat sami bez průvodce.
Trasa začíná na dolním nádvoří v Křivoklátské koštovně a povede přes hradby na první nádvoří s možností prohlídky Velké válcové věže.
Do nejzajímavějších prostor hradu se budou moci turisté podívat i v pondělí, kdy jsou prohlídkové trasy s průvodcem uzavřeny.

Rakovnicko o. p. s. na Šafářově dvorečku
Po roce opět ožije Hamousův statek ve Zbečně dobovým jarmarkem, tradičními řemesly a lidovým uměním. Proběhne tu vyhlášený Šafářův dvoreček. V chlebové peci se upeče voňavý chléb a vynikající koláčky.
Rakovnicko o. p. s. nebude na akci chybět. Ve stylovém stanu připraví pro návštěvníky zbečenské rychty prezentaci turistických možností i regionálních produktů včetně koštování piva, medoviny, moštů, kávy a nachystána bude i ochutnávka kozích sýrů z farmy Skryje.

Nový zpravodaj
Rakovnicko o. p. s. vydalo k činnosti Místní akční skupiny Rakovnicko zpravodaj, který obsahuje informace o dosavadní realizaci programu Leader na Rakovnicku. Pojednává rovněž o novém dotačním období.
Pokud vás informace o místní akční skupině na Rakovnicku zajímají, vyhledejte webové stránky www.mas-rakovnicko.cz, kde si můžete obsáhlý informační materiál přečíst.
Nové dotační období by mohlo do regionu prostřednictvím místní akční skupiny přinést podstatně více finančních prostředků než doposud.

Setkání v Jesenici
Zástupci Rakovnicko o. p. s. a města Jesenice se sešli se zástupci Heimatstube Podersam-Jechnitz.
Setkání proběhlo ve velmi dobré atmosféře v pěkném prostředí Hotelu Jesenice.
Někdejší obyvatelé Jesenicka měli velkou radost ze setkání s Romanem Hartlem, který je tvůrcem nové publikace Většinové německé obce Rakovnicka po roce 1900 a webu www.rakovnickesudety.cz.
Měli zde možnost se poprvé setkat i s novým starostou Jesenice Janem Polákem.
Na terase hotelového restaurantu byly dohodnuty podrobnosti kolem návštěvy zástupců Rakovnicka v Kronachu 17. září, kdy zde proběhne zahájení výstavy Tehdy a dnes, která vznikla také rukou Romana Hartla díky projektu Společné osudy.

Autor: Radomír Dvořák