Jeseničtí pokračují ve zvelebování svého města. Nedávno přibyla před městských úřadem nová elektronická úřední deska, která stála téměř tři sta tisíc korun. Na nedalekém hlavním Mírovém náměstí byla znovu zprovozněna kašna. Z nákladů 2,8 milionu korun hradilo pět set tisíc korun město, zbytek pokryla dotace.

Nyní se chystá ve spolupráci s Muzejním spolkem města Jesenice oprava sousoší Nejsvětější trojice, kde už bylo před dvěma lety opraveno kovové oplocení. „Při té příležitosti jsme zjistili, že socha potřebuje ošetření, ostříkat od mechů a lišejníků, utěsnit spáry… Dostali jsme na to dotaci z ministerstva zemědělství, která činí 120 tisíc korun,“ uvedl starosta Jesenice Jan Polák. Náklady by měly činit zhruba 200 tisíc korun.

Vedení Jesenice plánuje i celkovou revitalizaci hlavního náměstí, na kterou už je vydáno stavební povolení. „Sledujeme dotace, kterou jsou vypsány v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Zatím nejsou podmínky stoprocentně dané. Konzultujeme vše s externí firmou, která nám pomáhá připravit projekt, abychom získali co nejvíce bodů a povedlo se náměstí revitalizovat. Dotace by mohla činit až devadesát procent, což by bylo skvělé,“ poznamenal Polák.

V rámci revitalizace se počítá i s výsadbou zeleně včetně vybudování retenční nádrže na zadržení srážkové vody. Náklady odhaduje starosta na 15 milionů korun.

V sousedství náměstí se nachází muzejní budova, kterou výhledově čeká rekonstrukce střechy. „Nyní tvoříme projektovou dokumentaci. Zatím jsme neobjevili vhodný dotační titul, stav střechy není tak havarijní, takže nám dovoluje ještě nějakou dobu počkat. Každopádně je ale zapotřebí střechu opravit, a to nejen vyměnit krytinu, ale i krovy, a dále zateplit půdní prostory,“ vysvětlil Polák. Náklady by měly přesáhnout půl milionu korun.

V plánu je je také oprava další části hřbitovní zdi, konkrétně severovýchodní zadní části. Město má už přislíbenu dotaci z ministerstva zemědělství 200 tisíc korun. Předpokládané celkové náklady se pohybují kolem sedmi set tisíc.