Nový zdroj vytápění je již v částečně zrekonstruované školce, kde zbývá opláštění historické budovy a nová střecha. Pokud bude město úspěšné s dotací, začít by se mohlo již na začátku léta. „V rámci opravy fasády musíme ještě udělat průkaz energetické náročnosti budovy, a to nejen školky, ale i městského úřadu. Budova není zateplená, fasáda už mírně opadává a není v ideálním stavu. V horizontu jednoho, maximálně dvou let je nutná rekonstrukce úřadu,“ popsal starosta města Jan Polák.

Jeseničtí kromě toho byli úspěšní s žádostí o dotaci na instalaci fotovoltaik, které by měly vzniknout hned na čtyřech městských objektech, konkrétně na škole, městském úřadě, kulturním domě a hasičské zbrojnici.

Dětská skupina. Ilustrační foto.
Plné jesle a málo dětských skupin. V Rakovníku řeší kapacity pro dvouleté děti

„Žádost máme předschválenou, musíme jen poskytovateli dotace, což je Ministerstvo životního prostředí, dodat doklady o smlouvě budoucí, že budou fotovoltaiky připojeny do sítě a pak budeme řešit projektovou dokumentaci a zadávací řízení. Například v budově úřadu by se získaná energie dala využít na vytápění, bude měnit zdroj tepla na tepelné čerpadlo bez vrtu, které funguje na bázi elektřiny. Ve škole ještě řešíme problém se dvěma elektroměry – zda lze fotovoltaika připojit na jeden z nich nebo je sloučit v jeden, musíme vše technicky prověřit,“ přiblížil jesenický starosta.

Fotovoltaické elektrárny budou do 50 kW, a tak město nemusí žádat o stavební povolení. V souvislosti se zákonem o komunální energetice bude umožněno spotřebovat elektřinu jinde, než kde se vyrobí. „V létě by se mohla vyrobit například na střeše školy a spotřebovat v autokempu nebo na jiný provoz, třeba sběrný dvůr. Zákon by měl vstoupit v platnost v polovině letošního roku,“ konstatoval Polák.

Energetická koncepce

Jesenice po vzoru jiných měst podala žádost o vytvoření místní energetické koncepce, která prozatím nebyla vyhodnocena. Jejím prostřednictvím chtějí úředníci získat informace, jak postupovat při snižování energetické náročnosti v jiných objektech. „Jde o to, zda daný objekt zateplit, zda je vhodný pro fotovoltaiku, případně další energetické úspory. Někde je možné vymyslet jiný zdroj vytápění. Třeba ve škole jsou ekologické kotle na uhlí a do budoucna bychom chtěli vymyslet jiný zdroj vytápění, i kvůli vizi, kdy se má snižovat uhlíková stopa a omezit těžba uhlí. Pak musíme vyřešit i jak vytápět sídliště. To vše nám napoví energetická koncepce,“ poukazuje na její důležitost jesenický starosta.

Ze zahájení výstavy Namaluj své město, svoji vesnici ve Výstavní síni na radnici.
Šance pro výtvarníky. Soutěž Namaluj své město, svoji vesnici je tu

Ještě před jejím vypracováním již Jeseničtí hodlají zateplit dva bytové domy, a to čp. 407 a 28. „V prvním jmenovaném domě jsou malometrážní byty a vnitřek už je opraven. Na ten již máme vyčleněny peníze z rozpočtu. V případě domu čp. 28 kromě zateplení řešíme ještě nový zdroj tepla. Někdo tam topí tuhými palivy, někdo přímotopy, chceme vytápění sjednotit, dát tam tepelné čerpadlo a centrální rozvod tepla, aby to fungovalo jako jeden systém. Než zažádáme o dotaci, musíme ještě doupravit projektovou dokumentaci, stejně jako u ostatních bytových domů, které chceme postupně zateplovat v rámci nové Zelené úspory,“ pronesl Polák.

Jesenická radnice by také ráda nechala rekonstruovat veřejné osvětlení za LED v rámci dotačního titulu Ministerstva průmyslu a obchodu Efekt 2, ovšem i na ni si nechá vypracovat analýzu. „Jsou zde relativně přísné podmínky, co všem musí osvětlení splňovat. Čím větší technické požadavky znamenají tím vyšší cenu svítidel. Přemýšlíme, zda bychom to nezafinancovali i bez dotace, přičemž by nebyl takový tlak na technické parametry,“ uzavřel starosta.