Po tvoření si mohli všichni na ohýnku opéct špekáčky. I přes nepřízeň počasí byl zájem o tvoření velký.

Druhá část, tedy "Bramborová stezka", se přesunula na druhý den. Při ní děti společně s učitelkami hledaly a plnily úkoly, například sklízení brambor do kbelíku, tvoření ježečků z brambor, skákání v pytli, chůze po kladině s bramborou na lžíci a jiné. Po splnění úkolů je čekala sladká odměna.