Ředitelka školy Eva Tomková vysvětlila: „Naše škola totiž pořádala meziškolní soutěž Jesenické sladké modelování." Tematicky byla zaměřena na „Kouzlo přírody a pohádek", cílem bylo zhodnotit samostatnou práci žáků, jejich získané dovednosti, důraz byl kladen také na tvořivost a kreativitu.

Týmy dvoučlenných družstev, sestavené z žáků SOU Čáslav, SOU Horky nad Jizerou a ISŠ Jesenice, měly za úkol vytvořit dle vlastních návrhů a fantazie modely na téma ovoce a zelenina, říše zvířat, modely hlav (např. z pohádek, scifi …).

Mistrová cukrářské výroby Marie Poláková popsala: „Z každé kategorie bylo úkolem zhotovit šest různých druhů výrobků. Dvoučlenná družstva měla za úkol předložit porotě čtyřiadvacet kusů modelovaných dezertů o hmotnosti sto až sto padesát gramů v časovém limitu šest hodin."

Potřebné pracovní pomůcky, polotovary a suroviny pro výrobu takzvaných buflerů s pišingrovou náplní, které jsou základem pro vytvoření modelů, bylo nutné nachystat již před zahájením soutěže, včetně zajištění potřebného množství marcipánu, potravinářských gelových barev, kostic na modelování… „Přihlášené školy si do soutěže mohly přivézt vlastní speciální pomůcky," upozornila Marie Poláková.

Porota, která byla sestavena ze zástupců sponzorů a partnerských organizací a z odborných učitelů z řad zúčastněných škol, byla postavena před nelehký úkol: na základě stanovených kritérií vybrat ty nejoriginálnější, nejkrásnější modely. Hodnotila mimo jiné dodržení zadaných témat modelů, dodržení požadovaného počtu kusů výrobků, dodržení předepsané gramáže, celkový vzhled modelů, čistotu provedení výrobků, barevné sladění, provedení modelů, nápad… „Na předložených výrobcích byla viditelná vysoká profesní připravenost žáků všech zúčastněných škol. Přestože byla na jednotlivých soutěžících patrná nervozita, nebyla pro ně překážkou. Naopak jsme mohli s obdivem sledovat, jak jim jde práce od ruky," zdůraznila Marie Poláková. Ceny za umístěni předali vedoucí poroty Eva Sedláčková, starosta Jesenice Jan Polák a Zlata Otavová.

„Žáci si odnesli za prezentaci svých dovedností a kreativity nejen poháry, diplomy a pamětní listy, ale hlavně inspiraci pro další práci, nové poznatky a zkušenosti z práce a vzájemné spolupráce a komunikace," upozornila ještě Marie Poláková.