Na chodbě školy  se zase pracovalo v jednotlivých dílnách. Z víček od pet lahví tu vznikala veliká zeměkoule či malí ptáčci. „Aby se lidi měli rádi, aby se jim na zemi lépe žilo, aby třídili odpad…," taková a ještě další přání v sobě ukrývala papírová srdíčka, která si děti nakonec vystřihovaly.

„Ještě před tím jsme si  nad pracovními listy povídali o třídění odpadu, o šetření energií. I o tom, která část Jesenice se jim líbí, a která ne. Tím jsme zjistili, že určité části města jsou znečištěné zásluhou některých obyvatel a dětí,"  řekla paní učitelka Jana Doležalová.

Aby to děti hned alespoň trochu napravily, vyčistily a sesbíraly odpadky v okolí školy a hřiště. Naplnily jimi dva velké igelitové pytle. Také kolegové a kolegyně  z druhého stupně nezaháleli. Ti  ve spolupráci s městským úřadem vyčistili například okolí Velkého rybníka.

Tak tohle  byl jen jeden den věnovaný Dni Země. Jinak se tu totiž slavilo celý týden. Už od pondělí se škola oblékla do slavnostního hávu. Na chodbách se krásně vyjímala výstava „Jaro v kalendáři" s výrobky a malbami žáků, které vytvořili v hodinách výtvarné výchovy a při alternativní výtvarné výchově. Tu si volí žáci od sedmé do deváté třídy.

„Tentokrát jsme jarní výstavu připravili tady a ne tradičně v muzeu. Chystáme třídní schůzky a chtěli bychom, aby ji vidělo co nejvíce rodičů a veřejnosti," vysvětlila ředitelka školy Danuše Vopatová.

Celý týden hráli žáci druhého stupně ekologickou hru Ekopolis. V ní podle pokynů sestavovali město s veškerým vybavením. Při druhém stupni obtížnosti dostali možnost sestavit si Jesenici přesně podle svých představ.

Od  pondělí do čtvrtka se ve škole ve velkém sbíral papír. Takže se shromažďoval nejen ze tříd, kde ho žáci sbírají po celý rok při třídění odpadu, ale papír přinášeli i z domova. Přispívali i obyvatelé a firmy. „V pátek papír odvážíme. Protože nemáme skladovací prostory, organizujeme sběr jednorázově. Peníze věnujeme na nákup  pomůcek do družiny nebo do mateřské školky," uvedla Vopatová.

Že jesenická základní škola ekologií a ochranou přírody doslova žije, dokazují četné úspěchy žáků  v soutěžích na toto téma.
Na Indiánské stezce v Rakovníku obsadily zdejší děti jednou první místo, třikrát druhé a jednou třetí. Při ekologické soutěži v botanické zahradě byly první, třetí a čtvrté. Nevynechaly ani Zelenou stezku – zlatý list. Ve starší kategorii tu zvítězili, v mladší byli druzí.