Jedna lesní cesta, která se opravuje, začíná za tratí u hráze mezi rybníky Horní a Dolní Fikáč, dále vede směrem ke včelínu a dále k zámku Plaveč směrem na Drahouš.

„Na tuto cestu naváže polní cesta k Plavči, přičemž opravu cest chceme dotáhnout až na rozcestí s další polní cestou. Celý úsek nešel udělat jako lesní cestu, neboť je tam charakter polní cesty,“ vysvětlil starosta města Jan Polák.

Náklady na opravu lesní cesty ke včelínu se vyšplhají na 5 milionu korun, navazující polní cesta vyjde na 2,75 milionu.

V rámci oprav se řeší také odvodnění. „Budeme využívat i odvodnění, která již v lese existuje, tedy příkopy. Tam, kde není příkop, se nebudou hloubit žádné velké strouhy, ale bude se voda stahovat pomocí úžlabí, aby všechna voda netekla z kopce k rybníku,“ popsal Polák.

Opravy se dočká také cesta na kosobodské stráni. Ta začíná za druhým železničním přejezdem směrem na Rakovník kousek od Mlýnského rybníka, kde se nachází lesní stráň. „Zezadu tam vede obslužná cesta, která by se měla ze dvou třetin opravit, jednu třetinu už jsme nedotáhli. Tato cesta vyjde na téměř 6 milionů korun,“ informoval jesenický starosta.

Všechny opravy bude krýt z 85 procent dotace.

Vše má být hotové do konce jara. „Chceme, aby v době, kdy začne největší turistická sezona, už v lese technika nebyla. S tím souvisí i houbaření, sběr borůvek, neradi bychom, aby došlo k nějakým problémům,“ vysvětlil Polák.