Beseda je určena všem občanům ve městě. Od začátku volebního období se ve městě kolem odpadů odehrály četné změny.

Navýšil se počet popelnic na tříděný odpad, zejména na papír. Objevily se také nádoby na drobný elektroodpad a vyřazené ošacení. Snad největší změnu doznal svoz tříděného odpadu. Dříve se vyvážely všechny popelnice, které obyvatelé naplnili za týden. To nikoho nenutilo ani odpad třídit.

Nyní podle vyhlášky na každého občana připadá třicetilitrová nádoba za týden. Každá popelnice musí být označena známkou, jinak se nebude vyvážet.
Různé nesrovnalosti vzniklé při přidělování známek se individuálně řešily na městském úřadě. O změně v hospodaření s odpady se lidé již dozvěděli i v Novostrašeckém měsíčníku.

„Aby občané pochopili celou problematiku kolem odpadů, svolali jsme tuto besedu. Někteří lidé se stále ještě nenaučili odpad třídit a využívat sběrný dvůr. Kolem kontejnerů ve městě se dále objevují staré televize a podobný velkoobjemový odpad, který patří do sběrného dvora,“ vysvětlila místostarostka Libuše Vosátková.

„Na setkání samozřejmě zodpovíme všechny dotazy,“ dodala ještě místostarostka.