Vedení města Rakovníka představilo hrubý nástin investičních priorit pro další čtyři roky. Jeho konkretizaci chce zastupitelům předložit v červnu.

Investice

„Letošní rok pro nás bude rokem projektů. Musíme být připraveni na otevření finančních kohoutků z Evropské unie,“ řekl k tomu místostarosta Jan Švácha. Z tzv. regionálních operačních programů EU půjdou finance čerpat až do roku 2013, pak by tento tok z Bruselu pro Česko měl vyschnout. Nyní se už jen čeká až ministerstvo pro místní rozvoj zpracuje tzv. kuchařku pro čerpání z těchto fondů a je tedy čas právě na projektovou přípravu.
Podle starosty Zdeňka Nejdla finance za pozemek pro výstavbu obchodního centra fyzicky na konto radnice s největší pravděpodobností dorazí v průběhu léta, takže o jejich využití budou zastupitelé rozhodovat asi až v září. Jedno je podle něho ale jisté. Letos se musí začít s výstavbou nové školní jídelny. Ta současná již nevyhovuje hygienickým požadavkům a pouze příslib radnice, že brzy bude stát nová, zatím brzdí hygieniky městu udělovat pokuty.

„Na jídelnu si ale asi vezmeme úvěr. Současná situace, kdy je město skoro bez dluhů, vzetí úvěru umožňuje,“ pokračoval Nejdl. Náklady na výstavbu jídelny totiž mají dosáhnout až 40 milionů korun, takže pouze peníze za prodej pozemku by nestačily.
Kromě jídelny vedení radnice ale rovněž připravuje seznam investičních priorit pro toto volební období – tedy až do roku 2010. Seznam (viz tabulka) je podle radních zatím pouze pracovní. „Lze ho aktualizovat podle potřeb města i podle konkrétních dotačních titulů,“ vysvětloval Švácha.
Předběžný seznam investičních priorit navíc hodlá ještě vedení města projednat v koaliční třináctce (13 zastupitelů koalice v zastupitelstvu města). Až poté bude předložen zastupitelům k projednání – podle předpokladů by o něm zastupitelé mohli jednat už na svém červnovém zasedání.

Investiční priority 2007 – 2010
1) jídelna u 1. základní školy, dostavba čističky
2) rekonstrukce Čermákových sadů
3) rekonstrukce Husova náměstí, židovského města a radničního nádvoří
4) rekonstrukce Domu osvěty
5) inženýrské sítě pro výstavbu (pole u Bulovny, nad heliportem ad.)
6) rekonstrukce Lechnýřovny
7) stavební povolení a projekt pro napojení obchvatu od rychlosilnice R6 na spojku Krupá – Rakovník
8) komplexní rekonstrukce Tyršova koupaliště
9) rekonstrukce sportovišť + přestavba bazénu se sportovní halou na multifunkční arénu
Seznam těchto investičních akcí je pouze pracovní, jeho pořadí lze měnit, body lze aktualizovat.