Na vaší škole jste letos zavedli takzvané ročníkové práce, kterým se až doposud věnovali převážně studenti gymnázií…

Nejvíce jsme se inspirovali gymnáziem v Brně Řečkovicích. To je škola, která je úplně nejlepší v soutěžích středoškolské odborné činnosti (dále SOČ). Naši třeťáci tedy budou muset obhájit před porotou své práce, jejichž témata si vybrali a budou za ně známkováni.

Kde brali témata?
Mohli využít námi navržená témata nebo si mohli vymyslet svá. Nejlepší práce budou doporučeny k dopracování do SOČky. Nepředpokládáme, že by je někdo z nich neudělal. Jedním z důvodů je i to, že v mnoha předmětech to bude nejdůležitější známkou školního roku, a tak nemáme signály o tom, že by se tomu někdo chtěl vyhýbat. Naopak, až nás překvapilo jak studenti velice brzy a dobře začali. Chodí pravidelně na konzultace, a to je pro nás velice potěšující.

Jaká témata převažují?
Většina prací se odehrává v odborné oblasti, která je blízká i jejich budoucí kvalifikaci, oboru, který studují.

Máte nějakou zajímavost?
Moc nás potěšilo, že jsme vyhlásili několik témat, která mohou zpracovat v angličtině a několik studentů je bude dělat v anglickém jazyce. Souvisí to zřejmě s tím, že jsme výrazně posílili hodiny zejména angličtiny. V některých oborech mají až šest hodin týdně, z toho dvě hodiny s rodilým mluvčím.

Druhým jazykem, který si ve výuce mohou zvolit, je němčina, což souvisí s tím, že se němčina dost uplatňuje v technických oborech.

Jak se vaši studenti uplatňují na trhu práce?
Velice dobře. Asi před čtrnácti dny jsem se díval na stránky ministerstva práce, kde jsou uvedeny počty lidí z jednotlivých škol, kteří nemají práci a zjistil jsem, že za poslední tři roky jsou tam ze všech našich absolventů uvedeni pouze čtyři. Což je vůbec nejmenší počet v rakovnickém okrese.

Firmy mají zájem?
Každý týden přijde nějaká firma a žádá studenty. Řada průmyslových podniků nabírá velmi výrazně a podle zpráv, které máme, tak největší počet absolventů má Eberspächer. Jak dneska uvedla i paní ředitelka z úřadu práce Jitka Ledvinová, potřebují aktuálně asi 150 lidí. Ale nabírá i Valeo a předpokládá se rozšíření ve firmě Procter & Gamble. Jsme zkontaktováni i s dalšími firmami jako Permon, Brano… Ať už vezmeme kterýkoli z těch našich šesti oborů, tak je absolventů naopak nedostatek.

Nemusí se tedy bát, že by jednou nenašli uplatnění?
Rozhodně se bát nemusejí. Teď zrovna například podporuje firma ČEZ jednoho našeho bývalého studenta, který studuje vysokou školu a počítají s ním jako s operátorem do Temelína.
Dá se říci, že studenti jsou podporováni finančně. Pokud jde o učňovské obory, tak všichni mají nárok na krajské stipendium, to je až 500 korun za měsíc. Řada studentů je podporována firemními stipendii, tam se limit zvýšil, letos ze tří až na pět tisíc za měsíc. To je myslím už dosti slušné kapesné.

Co spolupráce se zahraničními školami?
Je tu jedna velká novinka. Byl schválen velký mezinárodní projekt Komenius. Byl zahájen v listopadu setkáním v Polsku, a kromě nás se ho účastní i dalších devět evropských zemí. Od Portugalska po Lotyšsko. Po dobu tří let budou naši studenti vyjíždět v tomto projektu zdarma do zahraničí.

A další novinky?
Novinek je hodně, stále vylepšujeme to, co už máme. V letošním roce jsme upravili vzdělávací programy tak, aby byly modernější a aby studenty ještě více bavily. V kroužcích začínáme s věcmi, které ještě nejsou zcela obvyklé. Například modeláři se nyní začínají věnovat dronům čili létajícím strojům.

Můžete blíže popsat zmíněné projekty?
Je jich sedm a obohacují jak výuku, tak i zájmovou činnost.
Zásadní je pro nás krajský projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč středočeským krajem. Díky němu máme interaktivní fyzikální laboratoř.
Třetím rokem pracujeme na projektu Světová škola. Jsou tu dva nové: Moderní učitel 21. století a v tomto školním roce z něj vybavíme školu prvními sadami tabletů. Na učňovskou mládež je směřován druhý projekt, který se jmenuje Pracák není můj osud.

Zajímavý název…
Má učně motivovat a navést na to, aby dokázali samostatně podnikat, být živnostníky.
Dalším projektem je Univ 3. který je zaměřen na získávání kvalifikací dospělých. Dále vrcholí projekt Praxí ke kvalitě, který je zaměřen na to, aby učitelé získávali další dovednosti například s pomoci exkurzí, seminářů a tak podobně.
A Enersol, který vede studenty k vymýšlení a zdokonalování technologií, které se vztahují k úsporám energií a životnímu prostředí.