Za jeho dosavadní dvanáctileté funkční období se v obci povedlo vybudovat například dětské hřiště, zrekonstruovat Spodní rybník, kde se postavila nová hráz, stavidlo a odtok za dotaci převyšující milion korun a především dokončit celkovou rekonstrukci místní sokolovny, která trvala zhruba osm let. „Tu považuji za velice důležitou, neboť je opravdu hojně využívaná. Ať už ke společenským, soukromým či sportovním akcím a navíc zde máme pohostinství. Nemít ji, tak v dnešní době by lidé měli k sobě ještě dále,“ podotýká starosta Nesuchyně Jiří Barsa.

Také letos se v obci, kde žije něco málo přes čtyři sta obyvatel, čile staví a rekonstruuje. Kromě nového mostu přes Nesuchyňský potok se opravila část střechy v mateřské školce a v současné době probíhá na lokalitě zvané Na Drahách první etapa výstavby rodinných domů. Obec směnila v jihozápadní části pozemky a vyroste zde sedm rodinných domů.

„Navíc se nyní připravuje druhá etapa, která zahrnuje výstavbu dalších jedenácti rodinných domů. Takže jsme ve fázi, kdy je zpracován projekt pro územní rozhodnutí pro zasíťování parcel a potěšující je, že všechny parcely už jsou zamluveny,“ prozradil nesuchyňský starosta. K prodeji pozemků zájemcům by mělo dojít na podzim příštího roku. „Pro obec naší velikosti je osmnáct nových domů nádherný počin. Bude to znamenat příliv obyvatel, z devadesáti pěti procent se jedná o mladé lidi do třiceti let, takže je předpoklad, že svoje potomky umístí do naší školky. Krásně se nám to tu zaplní a obec bude žít dál,“ pochvaluje si.

Vedle výstavby nových rodinných domů by v Nesuchyni mělo dojít ještě k mnohem závažnější investici, a sice vybudování kanalizace. „To je vůbec nejdůležitější úkol, který nás v příštích čtyřech letech čeká. Nyní právě proběhl výběr firmy, která ji bude projektovat, což je pro nás dost velká finanční zátěž, ale doufám, že to zvládneme. Budeme žádat o dotaci, bez níž to nejde,“ přemítá Jiří Barsa.