SIMONA ROHLOVÁ

Poradna Nedrogu je specializována na mládež do 19 let, ale neznamená to, že by zde odmítli pomoci lidem přesahujícím tuto věkovou hranici. Mohlo by se zdát, že o prázdninách navštíví tuto poradnu více dětí, ale naopak ji vyhledávají rodiče. Rodiče poradnu zkontaktují například pomocí webových stránek, ale jelikož v současné době nemá Nedrog prostory pro nejrůznější volno – časové kroužky, není co na stránkách aktualizovat. Dříve obstarávali stránky samy děti, ale to momentálně není možné zprostředkovat.
Nedrog na Rakovnicku funguje už šest let, takže lze současnou situaci na Rakovnicku porovnávat s minulými lety.


Droga vyžene na ulici
„Situace je minimálně tam, kde byla. Není ani horší ani lepší, zejména přibylo případů s pervitinem. Před třemi lety mladé lidi pervitin tak zruinoval, že se ocitli na ulici. V současnosti tu teď pár takových případů je a stále zde jsou i vařiči pervitinu. Drtivou většinu problémů řešíme s marihuanou. Při zjištění kontaktu dítěte s marihuanou chtějí rodiče problém řešit ihned v počátku a přijdou se zeptat, co to obnáší, jaká jsou rizika. V tomto případě se ještě jejich dítě neposílá na léčení, problém se řeší pomocí rozhovoru. Pokud přijdou s problémem, že dítě užívá nějakou drogu, ve většině případů se jedná o pervitin. V této situaci se snažíme spolupracovat přímo s uživatelem,“ uvedl Jiří Cafourek.
Nejvíce záleží na spolupráci s uživatelem drogy a svůj význam mají bezpochyby i rodiče. Individuálně ovlivňují každého různé faktory. V životě mladého člověka může převládat spousta volného času nebo naopak velké množství zájmových kroužků a aktivit. Takovým rizikovým faktorem v užívání návykových látek může ale být i aktivní sport. Dítě se buď snaží být nejlepší, nebo ho svádí výhry, za kterými se může skrývat odměna v podobě alkoholu. Naopak, aby se mládež nenudila, pořádá Nedrog každoročně různé akce, mezi které patří bowlingový maraton, beachvolejbalový turnaj pro studenty či pentaqeuový turnaj.
Po prázdninách začnou noví studenti prvních ročníků jezdit na adaptační kurzy. „Jezdíme na adaptační kurzy s Integrovanou střední školou Jirkov. A během toho prvního týdne v září se ozvou i další školy, které by měly zájem o přednášku na jejich adaptačním kurzu. Spolupracujeme takto se Speciální nebo Zemědělskou školou Rakovník,“ dodal Jiří Cafourek. Samozřejmě během roku je každému, kdo chce řešit svůj problém s cigaretami, alkoholem a drogami, nabídnuta pomocná ruka. Takový problém se nemusí týkat nás samotných, ale může být v naší rodině, kruhu přátel či v sousedství.