Dodnes můžete na turistických mapách nalézt zakreslen hrad Jivno, a to i přesto, že leží v srdci Lánské obory.
„Když lidé mají v turistické mapě zakresleno Jivno, tak se tvrdošíjně dožadují vstupu do obory. Vzhledem k tomu, že to místo leží někde uprostřed obory, tak to pochopitelně není možné. Nehledě k tomu, že tam skutečně, obzvláště v létě, když je vše zarostlé, není už nic vidět. Přesto se Jivno neustále objevuje i na nových mapách a upřímně řečeno, mne to zlobí. Je zajímavé, že se na mapu zakreslí hrad Jivno, ale už tam nikdo nezakreslí oborní plot,“ upozornil ředitel LS Lány Jiří Janda. Jivno byl hlídacím hradem jedné z přístupových cest, které vedly ku Praze. Rytíř, který vlastnil tento hrad, měl za úkol stezku hlídat. „Napříč oborou historicky vedou různé cesty. Ty se na turistických mapách také objevují. Nejsou sice značeny jako turistické, ale jestliže dotyčný uvidí cestu na mapce, tak ho celkem logicky napadne, že by mohl po té cestě jít. Zvláště pokud tam uvidí křížečkem označenou zříceninu hradu Jivno. To mi připadá trochu nefér,“ dodal Jiří Janda, který dokonce našel na webových stránkách před čtyřmi lety, že bylo velmi sportovní mezi turisty dostat se na Jivno a úplně nejlepší bylo přespat tam, aniž byli u toho chyceni. „Udělali jsme proto určitá opatření a mohu říct, že tato zvláštní činnost ustala. Prosím, neztěžujte nám práci tím, že se snažíte dostat do míst, která jsou uzavřena,“ dokončil ředitel. Více informací o Lánské oboře lze najít na: www.lslany.cz, a také v seriálu rozhovorů s jejím ředitelem Jiřím Jandou na téma historie Lánské obory a prezidenti naučná stezka Lánskou oborou hrad Jivno a pytláctví v oboře