Zároveň si připomněli sedmdesátileté výročí bojů o Dukelský průsmyk, kdy 6. října 1944 za úsvitu na naše území vstoupili vojáci 2. pěšího praporu 
1. čs. armádního sboru. U Nižního Komárniku vojska narazila na další obranu nepřítele a začaly těžké boje na území naší vlasti. Rakovník – Právě šestého října, ale před sedmdesáti lety, vstoupila naše vojska 2. pěšího praporu 1. Československé brigády pod velením poručíka Kvapila při bojích o Dukelský průsmyk na území tehdejší Československé republiky. Bojoval tam tehdy i štábní kapitán Josef Kholl. Překročení naší státní hranice se ale již nedožil. Padl 22. září 1944 v boji o výšinu hory Gyrowy.

Jeho neteře Věra Družecká a Zdeňka Prokšanová mají na svého strýce jen matné vzpomínky. Spíše si pamatují vyprávění o něm. „Pro naši rodinu strýc hodně znamenal. Když bojoval, byly jsme ještě děti. Naši rodinu hodně pronásledovali. Zažili jsme plno strachu, když utíkal za hranice a podobně," popisovala Věra Družecká. Obě ženy se s ním potkaly osobně jako malé děti. Slyšely o něm, že byl vždy velký sportovec. Proto měl ale časté úrazy.

„Kolikrát měl zlomenou ruku, uhnal si zápal plic, což tenkrát nebylo jen tak, vyléčit zápal plic bez penicilínu. Babička nemohla dělat nic v domácnosti. Jen stála u postele, aby ho z toho dostala," popisovala Zdeňka Prokšanová. Josef Kholl byl sokol a také velký vlastenec. Věnoval se všestrannému cvičení. Tenkrát bydleli v Třebenicích u Litoměřic. „Babička byla moc šikovná, pracovala na poště. Tehdy tam nebyly české školy. Bylo potřeba zařídit, aby se při volbách dostalo do čela více Čechů, aby se podařilo prosadit tam českou školu," vzpomínala paní Věra.

Právě u příležitosti sedmdesátého výročí Karpatsko- Dukelské operace se neteře generála Josefa Kholla Věra Družecká a Zdeňka Prokšanová a prasynovec Pavel Družecký s manželkou sešli u hrobu generála Kholla na rakovnickém hřbitově, aby na hrob položili květiny a uctili památku tohoto hrdiny od Dukly. Události připomněl Rostislav Konečný, předseda Klubu veteránů 2. Kyjevsko – Bělocerkevského tankového pluku: „Je povinností Rakovničanů a nás vojáků uctívat památku generála Kholla i výročí Karpatsko-Dukelské operace."
Při tomto výročí byl zrenovován hrob generála Kholla na hřbitově, kde jsou uloženy jeho ostatky, i pomník v parčíku naproti Střední průmyslové škole Emila Kollbena .

Výročí si v sobotu připomněli členové už zmiňovaného Klubu veteránů 2. Kyjevsko – Bělocerkevského tankového pluku, Svazu bojovníků za svobodu a Svazu důstojníků a praporčíků Armády České republiky.

Josef Kholl:

Byl štábní kapitán pěchoty, hrdina ČSSR, generál major in memoriam. Narodil se v roce 1914 v Plavsku. Dětství prožil ve Vysoké u Příbrami. Studoval na reálném gymnáziu v Příbrami. Vojenskou základní službou prošel u dělostřeleckého pluku v Plzni. V roce 1934 ukončil školu pro důstojníky v záloze a také skončil jako poručík pěchoty vojenskou akademii v Hranicích. Nastoupil do Berouna, kde prožil i mobilizaci. Zapojil se do ilegální vojenské organizace Obrana národa na Berounsku.

V roce 1940 utekl do Palestiny. Bojoval v Tobruku. V roce 1943 byl na vlastní žádost přeložen do Novochoperska v Sovětském svazu, kde se formovala 1. československá samostatná brigáda. Jako velitel prvního polního praporu bojoval u Kyjeva, Vasilkova, Rudy a Bílé Cerekve. Jako štábní kapitán a velitel 1. pěšího praporu 1. brigády bojoval v Karpatsko – Du-kelské operaci.

Padl 22. září 1944. V roce 1946 byly jeho ostatky převezeny do rodinné hrobky v Rakovníku. Dostal řadu válečných vyznamenání. V roce 1969 byl in memoriam vyznamenán Zlatou hvězdou hrdiny ČSSR. In memoriam byl povyšován až do hodnosti generálmajora.