Podle starosty Zdeňka Nejdla musí
do jednoho měsíce padnout rozhodnutí, zda se v rakovnických jeslích sníží
počet zaměstnanců

 

Optimalizace


Jesle by mohli opustit v polovině roku dva zaměstnanci, kteří odcházejí do důchodu, za ně by se již nepřijali žádní noví. „Do jednoho měsíce musíme rozhodnout, zda se počet zaměstnanců opravdu sníží,“ slíbil starosta města Zdeněk Nejdl. Podle místostarosty Jana Šváchy není vůbec jisté, jak ale v poslanecké sněmovně dopadnou ODS navrhované změny v sociálních zákonech. V nich se sice hovoří o příspěvku na chůvy, ale o jeslích v nich podle něho nemá být ani zmínka. V mezidobí od snížení poplatku za měsíční pobyt dítěte v jeslích z pěti na dva tisíce korun se jesle pokusily marketingově více proniknout do povědomí občanů. Vytváří se webové stránky, uspořádán byl den otevřených dveří. „Při této akci se podařilo získat tři nové klienty,“ dodal místostarosta Švácha.