Včera jsme vás seznámili s některými čísly z porovnání přehledů kriminality na našem okrese za roky 2010 a 2011. Dnes doplňujeme další zajímavé informace.

Ukradená auta

V pátrání po motorových vozidlech a registračních značkách bylo v roce 2011 vyhlášeno celkem 78 věcí ( 46 vozidel a 32 registračních značek). V roce 2010 to bylo 75 věcí.

Přestupky

Mluvčí rakovnické policie Jana Žáčková dále upozornila: „V roce 2011 zpracovávali rakovničtí policisté celkem 9150 přestupků. V porovnání s rokem 2010 je to o 3637 přestupků více. Tedy nárůst více než markantní!“ Z toho lze například uvést, že 7009 přestupků bylo řešeno v rámci plynulosti a bezpečnosti v silničním provozu, 26 pokut bylo uloženo na úseku veřejného pořádku a občanského soužití.

Krádeže, vloupačky

Majetková trestnáčinnost zaznamenala oproti roku 2010 také mírný nárůst, a to o 84 případů. Objasněnost těchto případů však vzrostla.

Havárie

Dopravních nehod za loňský rok bylo nahlášeno 367 a toto číslo představuje pokles oproti roku 2010 o zhruba 36 dopravních nehod.
Při nehodách v roce 2011 bylo zraněno 165 osob lehce, 19 osob těžce a v 6 případech došlo k úmrtí. Alkohol u řidičů byl zaznamenán u 28 dopravních nehod a tato statistika zůstává stejná, jako byla v roce 2010.
„Nejčastější příčiny nehod jsou: nesprávný způsob jízdy, nepřiměřená rychlost, nedání přednosti v jízdě,“ vyjmenovala Jana Žáčková.

Počty policistů, korupce

V oblasti organizační struktury lze konstatovat, že Územní odbor Rakovník má v současné době plný stav příslušníků policie, který je plánován k datu 1. ledna 2013. „Vzhledem k tomu, že v průběhu letošního roku bude schválena systemizace Policie České republiky, nelze nyní říci, jaký konkrétní dopad to bude mít na jednotlivé územní odbory,“ dodala Žáčková a doplnila, že v rámci protikorupčního jednání nebylo v loňském roce zjištěno žádné pochybení na této úrovni u příslušníků Policie České republiky.

Prevence

Policisté z preventivně informační skupiny, kam spadá také nová tisková mluvčí rakovnické policie Jana Žáčková, se během roku podíleli na mnoha akcích spojených právě s problematikou dnešní společnosti (nehodovost, senioři, mládež, majetková trestná činnost, atd.).
„Tyto akce probíhaly ve spojení s kolegy z jednotlivých obvodních oddělení či dopravního inspektorátu. Následně uskutečněné akce byly poté prostřednictvím tisku prezentovány široké veřejnosti,“ upozornila ještě Jana Žáčková.