I přesto tu dnes máme několik rad, jak se chovat, pokud se do podobné nezáviděníhodné životní situace dostaneme.

Jak rozpoznáme, že jsme obětí nebezpečného pronásledování?

Mezi nejdůležitější znaky stalkingu je dlouhodobé a opakované obtěžování druhé osoby. Pronásledováním se rozumí také neustálé vyhledávání osobní blízkosti pronásledovaného nebo dokonce jeho sledování.

Vytrvalé kontaktování jej prostřednictvím prostředků elektronických komunikací, písemně nebo jinak. Zkrátka omezování oběti pronásledování v neobvyklém způsobu života.

Jak hovoří v těchto případech zákon?

Nebezpečné pronásledování je v naší zemi trestným činem. Ochrana je tedy možná ve dvou rovinách, a to v občanskoprávní (žaloba na ochranu osobnosti) a v trestněprávní (jednání pachatele může dosáhnout intenzity trestného činu „nebezpečné pronásledování“ nebo alespoň přestupku).

Dle české právní úpravy, obsažené v trestním zákoníku, se novým trestným činem nebezpečného pronásledování rozumí dlouhodobé pronásledování jiného, a to prostřednictvím: vyhrožování ublížením na jeho zdraví nebo jinou újmou jemu nebo osobám jemu blízkým.

Co případnému pronásledovateli hrozí?

Za výše uvedené protiprávní jednání hrozí pachateli trest odnětí svobody až na jeden rok nebo zákaz činnosti.

Jak má oběť stalkingu postupovat, chce–li se dočkat do nejrychlejší a nejefektivnější pomoci od policie?

Je proto třeba schovávat všechny projevy a důkazy obtěžování jako jsou dopisy, e-maily, SMS zprávy, dárky a jiné drobnosti, zničený majetek a jiné projevy vandalismu, zranění. Fyzické důkazy uchovávejte na bezpečném místě. A v každém případě okamžitě kontaktujte policii.

Nebezpečné pronásledování není žádná legrace. Pokud jste pronásledováni, ihned změňte své chování a zvyky. Mimo domov se vždy pohybujte jen s důvěryhodným člověkem.

Bílý kruh bezpečí radí

Vypracujte bezpečnostní plán. Nepodceňujte situace, kdy se vám něco nezdá být v pořádku. Volejte o pomoc, běžte k lidem, hledejte jejich ochranu.

Volejte Policii ČR (linka 158). Noste u sebe mobilní telefon s předvolbou tísňového volání na policii a známé. Ve vašem autě mějte plnou nádrž benzínu, obměňujte své cesty do práce a váš denní rozvrh.

Neposkytujte nikomu, kromě důvěryhodných osob, informace o svých plánech, o svém novém telefonním čísle apod.

Vždy dejte někomu vědět, kam jdete a kdy se vrátíte. Pokud máte děti, vytvořte přiměřený bezpečnostní plán i pro ně, naučte je vyhledat pomoc a volat tísňovou linku. A rada poslední a pravděpodobně nejdůležitěší: Dbejte neustále o své fyzické a psychické zdraví.