Jeho položení prý ale předcházelo několik nepříjemných incidentů.

Ty nám popsal zastupitel obce Branov Karel Karnold: „Velký problém byl v tom, že poté, co byl kus chodníku hotov, tak se tady objevilo v noci auto a někdo rozebral kameny, které tam byly během dne položeny. Neznámý vandal je prostě vyndal a rozházel po okolí." Podle stejného scénáře prý vandal konal celé léto. „Poprosil jsem tedy místní tady v luhu, aby hlídali a případně zavolali policii nebo mě. Nikoho jsme bohužel nechytili. Tyhle aktivity po čase sice ustaly, ale určitě práci na cestičce zpomalily."

Podle Karla Karnolda tady už kdysi chodník vydlážděný kamením býval. Zub času, záplavy a povodně ale zapracovaly a po původní stezce tu zůstaly jen nepatrné stopy v podobě solitérních balvanů. „Jsme rádi, že je to hotovo. Zvláště po dešti, když tu byla namoklá tráva a rozbředlé bahno to tady pořádně klouzalo," připomněl Karel Karnold. Chybí ještě dodělat kousek u informačního panelu. Starosta František Štiller vysvětlil: „Bývalá majitelka vedlejší budovy si nepřála, aby panel stál hned vedle. Nyní jsme se ale dohodli s novou majitelkou a ten kousek doděláme. Pak to bude hotovo kompletně. Vše je zkontrolováno krajským úřadem a povoleno všemi příslušnými orgány včetně Chráněnou krajinnou oblastí," upozornil František Štiller.

Schází ale dořešit vzpomínková místnost na bratra Oty Pavla – Huga, který tento kraj miloval stejně vášnivě. „Osm zastupitelů odsouhlasilo, že ji umístíme do bývalé klubovny rybářů také tady v luhu," doplnil Karel Karnold. Fotografiemi a dokumenty ji zaplní obec, Milan Bednařík a Václav Prošek. „Máme předběžný rozpočet asi sto čtyřicet tisíc korun. Pokud se nám ve spolupráci se středočeským krajem a ministerstvem kultury podaří sehnat peněžní prostředky, tak ji uděláme," slíbil starosta s tím, že Hugo Pavel do Branova patří.