Plnili je formou testu. Letošní přijímačky byly vlastně zkušební a pro školy zatím nezávazné. Přihlásit se tedy nemusely. Školám ve Středočeském kraji doporučil účast jejich zřizovatel, krajský úřad, aby se vyzkoušela organizace a průběh zkoušek.

Do lavice Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku usedla Štěpánka Kouglová z Oráčova. Před zkouškami měla ještě trochu trému, ale den před tím to bylo horší, jak přiznala. „Na zkoušky jsem se připravovala. Dělala jsem testy z CERMATU. Některé byly těžší, jiné ani ne. Více mi šla matematika," popisovala Štěpánka. Její maminka Martina Kouglová zkoušky schvaluje: „My jsme je dělali také a určitě to má něco do sebe. Na školu se tak dostanou děti, které studium zvládnou a nezabírají jim místo děti, které na studium nemají. Děti by se měly hlásit na školy, které zvládnou, a rodiče by je v tom měli podpořit a navést na správnou cestu."

Každá střední škola letos může k výsledkům zkoušek u jednotlivých žáků přihlížet měrou, jakou si sama určí. Ředitelé středních škol na Rakovnicku se vesměs shodli na tom, že výsledky přijímacích zkoušek zohlední jen okrajově.

Hlavní budou výsledky žáků na základní škole, tak jako v předchozích letech. Podle mínění ředitele Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku Miloslava Blechy rozhodování žáků o studiu přijímačky příliš neovlivnily. „Letošní přijímací zkoušky jsou takové zkušební. Na webových stránkách naší školy žáci našli cvičné příklady 
z matematiky i češtiny, které vydal CERMAT," uvedl Blecha.
Je situace v dalších školách stejná, nebo někde přece jen zkoušky některé žáky od studia odradily? Jak vůbec berou přijímačky ředitelé středních škol? Vítají je, nebo je mají za nutné zlo?

Pouze ve dvou případech ředitelé mínili, že přijímací zkoušky trochu zamíchaly počtem uchazečů. Nejedná se o desítky, ale jen o několik málo jedinců.

Situaci na Střední zemědělské škole v Rakovníku zhodnotil ředitel Ivan Kup: „Řekl bych, že se žáci trochu zalekli. Došlo nám hodně přihlášek, kde je naše škola zapsaná až na druhém místě. Jako první školu si žáci většinou psali tu, kde se přijímačky nedělají, a tím pádem se jim vyhnuli. " Ve druhém kole přijímacího řízení se zkoušky už nedělají. Někteří žáci si jako první vypsali na přihlášku učební obor a až na druhém místě střední školu. Záběr zájmu mnohých z nich je tak velmi široký, od kadeřnice po střední školu.

Na Gymnázium Z. Wintra 
v Rakovníku se přihlásil ke studiu stejný počet žáků jako loni, ale klesl počet uchazečů pro čtyřleté studium, i když jen o několik. „Myslím, že se zkoušek žáci trochu zalekli. I když my budeme k jejich výsledkům přihlížet jen z deseti procent. Tak je to i na našich webových stránkách. Devadesát procent hodnocení zůstalo předešlému systému," řekla ředitelka Zdeňka Voráčková. Podle ní jsou to zkoušky nanečisto a mohl by se vyskytnout i nějaký technický problém, proto škola nechtěla rodiče ani žáky vystavovat nepříjemnostem. Žáci na osmileté studium vykonali zkoušku tak jako jiné roky, kterou škola hodnotila sama. U čtyřletého studia se pořadí přijetí stanovuje podle prospěchu na základní škole s přihlédnutím k testům.
Celkem 122 přihlášek ke studiu přišlo na Střední průmyslovou školu Emila Kolbena v Rakovníku. Z toho 61 si školu napsalo na prvním místě. To je téměř stejný počet jako loni. Výsledky zkoušek jsou pro školu pomocným kritériem. Zásadním je prospěch žáka. Pouze při rovnosti bodů rozhodují výsledky testů.

Přijímačky nikoho neodradily od studia na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí. „Zkoušky pouze pilotujeme. Jsou součástí našeho přijímacího řízení. Výsledek ovlivní jen zhruba jednou desetinou, jak jsme se dohodli i s kolegy z ostatních škol. Prospěch žáků bude pořád dominantní. Dále přihlížíme k jejich aktivitám, například k účasti v různých olympiádách. Smyslem celých zkoušek je otestovat celý proces přijímacího řízení," uvedl ředitel školy Richard Spiegl.

Ředitel zemědělské školy Ivan Kup přijímací zkoušky vítá. Podle něj to bude dobrá věc, ale rozhodující slovo o přijetí studentů by měli mít ředitelé středních škol. „Pokud budou přijímačky z českého jazyka a matematiky, tak pro školu našeho zaměření nejsou zcela rozhodující. Mají ale návaznost na maturitu, takže je neodmítáme. Přivítali bychom rozšíření zkoušek o odborné předměty," mínil Kup.
Zkouška v jediný den nemusí být rozhodující a správně prokázat znalosti žáka, proto by se mělo dále přihlížet dostatečnou měrou i k prospěchu žáka na základní škole. Přijímací zkoušky také pomohou výuce v deváté třídě. Žáky přinutí pracovat i ve druhém pololetí, kdy před tím už měli o přijetí k dalšímu studiu jasno. Začátek studia v prvním ročníku byl pro studenty složitější, protože si odvykli na konci devítky pracovat.

Zavedení přijímacích zkoušek má kladné i záporné stránky. Tak je hodnotil ředitel MOA Rakovník Miloslav Blecha: „Žáci se budou na základních školách více učit. Na druhou stranu přijímačky musí být svázány s jinou formou financování středních škol. Financování podle počtu žáků vede k tomu, že školy jsou rády za každého žáka, který splní stanovená kritéria a nastoupí." Zvláště v letošním roce to bude důležité, protože ze základních škol vychází nejméně žáků. Pokud se ke studiu dostanou jen žáci splňující stanovená kritéria přijímacích zkoušek, některé školy se nenaplní a povede to k jejich zániku. Optimalizace sítí středních škol, která je věcí zřizovatele a je velmi nepopulární, zůstane pak na školách. Zatím je ve hře slib ministra Marcela Chládka, že změní systém financování středních škol.

Pro a proti v zavedení přijímacích zkoušek viděla také Zdeňka Voráčková, ředitelka rakovnického gymnázia: „Nemyslím si, že to je ideální stav. Nevím, zda jsou přijímací zkoušky správnou cestou k tomu, přivést děti k řemeslu." Přijímací zkoušky schvaluje také Jan Jirátko, ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena v Rakovníku: „Chtěli bychom ale, aby bylo stanoveno pevné kritérium pro přijetí, například třicet procent. Nyní to vypadá tak, že každá škola si stanoví vlastní kritérium, to ale zkoušky ztrácí smysl."
Zavedení přijímacích zkoušek jako krok správným směrem bere ředitel novostrašeckého gymnázia Richard Spiegl.Výsledky budou srovnatelné. Zkoušky motivují žáky v devítce ke studiu. Odpadne až nedůstojný boj o žáka.

Jako zkušební berou letošní přijímačky také ředitelé základních škol. Počet žáků hlásících se na střední školy nijak zvlášť neovlivnily. Ze Třetí základní školy v Rakovníku letos vychází čtyřicet osm žáků, to je historicky nejmenší počet. Ti, kteří mají předpoklady ke studiu, se přihlásili na střední školy. „Žáky jsme na přijímačky nijak zvlášť nepřipravovali. Naopak je bereme jako zkoušku, na jaké úrovni je naše běžná příprava k dalšímu studiu. Uvidíme, jakých žáci dosáhnou výsledků. Pokud se ukáže, že je potřeba je ke zkouškám připravit, uděláme to," vysvětloval ředitel školy Jan Křikava.

Pro zadání přijímacích zkoušek si ředitelé jeli v úterý do Prahy. Úlohy přivezli v zalepené krabici. Včera ráno zadání rozdali učitelům, kteří vykonávali při zkouškách dozor. Po vysvětlení zadání a způsobu vyplňování testů se žáci pustili do práce. Na každý předmět měli šedesát minut čistého času.

Výsledky přijímacích zkoušek budou známy nejpozději 21. dubna. Den nato školy mohou zveřejnit výsledky přijímacího řízení.