Shodli se na tom všichni pedagogové i ředitel školy Karel Folber: „Děti u zápisu se našim pedagogům zdály skutečně velmi šikovné. Je vidět, že většině z nich se rodiče doma věnují, významnou roli, možná dokonce rozhodující, sehrávají mateřské školy. Paní učitelky dokáží předškoláky po všech stránkách velmi dobře připravit. Rozdíl mezi dítětem navštěvujícím mateřskou školu a tím, které si nechali rodiče v posledním roce před zahájením školní docházky doma, je očividný." Děti jsou šikovné a mnohdy mají spoustu znalostí a dovedností odpovídajících spíše starším dětem. Čtou, počítají, orientují se na internetu. Na druhou stranu pedagogové pozorují rostoucí problémy s řečí, takže odklady, kterých měli letos rekordní počet, jsou často kvůli logopedickým obtížím.

U zápisu na 1. ZŠ očekávali čtyřicet až padesát dětí. Nakonec přišlo rovných pět desítek dětí, Někteří rodiče jsou domluveni ještě na blížící se náhradní termín. „Jedná se v podstatě o ideální počet s ohledem na naše prostorové možnosti," uvedl ředitel Karel Folber. Od příštího školního roku otevře První základní škola v Rakovníku dvě první třídy. Budou do nich chodit nejen žáci z Rakovníka, ale i z některých okolních vesnic.

Usnadnit budoucím prvňáčkům první krok do opravdové školy pomáhali u zápisu pedagogové i žáci vyšších ročníků. „Organizace našeho zápisu je do značné míry „team work". Podílejí se na něm učitelé obou stupňů, velmi nám pomáhají také žáci z vyšších ročníků," uvedl na vysvětlenou ředitel školy Karel Folber.

Kdysi ve škole uvažovali o tom, že by zápis mohl mít méně formální podobu, ale nakonec zůstali u klasické formy. Při zápisu se s dětmi a rodiči po škole pohybují slavnostně oblečení pedagogové a nikoliv trpaslíci a princezny, jak je v současnosti moderní.
„Myslíme si, že si důležitost okamžiku tento přístup zaslouží, přeci jen se jedná o milník v životě dítěte i rodiny jako takové. To však neznamená, že by zápis byl nějakou „malou maturitou"," mínil ředitel Folber.

Na školní docházku mají podle něj děti nárok ze zákona, takže z tohoto pohledu by zápis měl být spíše formalitou. Někdy ale mohou pedagogové rodičům poskytnout zajímavou radu či doporučení, čemu se v období do září věnovat. Proto přinejmenším z tohoto důvodu zápis plní svoji funkci.

O zábavu však budoucí prvňáčci na 1. základní škole také nepřišli. Užili si ji už v Pohádkové škole, kterou v rámci předzápisových setkání škola pořádá vždy poslední lednové úterý.

Několik let funguje na 1. ZŠ Školička pro děti v předškolním věku. Jejím úkolem ani tak není budoucí školáky zásadně něco nového naučit, ale ve školičce mají děti příležitost poznat budoucí spolužáky, paní učitelku, práci ve škole i školu.

„Už nyní vidíme výsledky. Děti jdou již do známého prostředí, znají se s některými učiteli a těší se na kamarády, takže se u nich s tak často typickými příznaky nervozity setkáváme v menší míře," uváděl ředitel Folber. Většina dětí, které navštěvují školní program Školička, nastupuje na První základní školu. Školička se tedy osvědčila. Přesto jsou v plánu v příštím roce změny. Vedení školy zatím podrobnosti prozrazovat nechce. Snad jen, že půjde o tematické bloky, do nichž se více zapojí i rodiče nebo prarodiče.

Novinky ve Školičce zaznamenali už letošní předškoláci. Například zatímco dětem se věnovaly paní učitelky, mohli rodiče navštívit ukázkovou hodinu angličtiny, besedovat o metodách čtení, školní zralosti nebo syndromu ADHD (hyperaktivita s poruchou pozornosti).

Škola také spolupracuje s mateřskými školami. V letošním roce v prosinci a lednu školu navštívilo několik skupin dětí z mateřských škol. Při projektu Cizinci. Klapka. Jedem!, škola spolupracovala se všemi školkami ve výtvarné oblasti. Autory projektu i realizátory byli pedagogové z 1. ZŠ. „Naopak k jinému projektu nás přizvala MŠ V Hradbách. Mateřské školy chodí také do vyučování," dodal ředitel Karel Folber.⋌