„Mírný kopeček kousek od Němčic zvaný Špičák jsme poprvé navštívili 8. června 2011. Asi dvě hodiny jsme tehdy náhodně bloumali po lese, aniž bychom tušili, kde hledat a co hledat. Nakonec jsme přece jen na pár kamenů narazili…," popisuje Hana Jakovcová na první straně své knihy Lovci menhirů. Partu nadšenců totiž kameny tak uchvátily, že jejich hledání a zakreslování od té doby věnovali veškerý svůj volný čas.

O peripetiích při hledání, o detektoru kamenů, mrazu, vedru, vykopávání kamenů a nakonec o jejich vztyčování do zřejmě původní podoby píše autorka ve své knize.

Na jejím křtu se sešli přátelé, kamarádi a příznivci záhad u jednoho z kamenů, u Princezny. Knize požehnal kněz Jiří Laňka. Na cestu do života přítomní knize připili kalíškem medoviny.

Ke vztyčování kamenů se dostal i Daniel Landa: „Tehdy jsem chtěl být u toho a nasát tu energii. Byl jsem velmi vděčný za tu možnost. Za to moc děkuji. Knize přeji dlouhý život a mnoho čtenářů. Jsem rád, že existují lidé, kteří cosi, co leží ladem na zemi, vztyčují a dávají tomu tvar a pořádek, je v tom velká spiritualita. Kdo je vnímavý, může si trochu té energie „líznout". Jsem rád, že jsem to mohl učinit i já."

Karel Dudek, člověk na svém místě, protože v roce 2008 vytvořil první výstavu v kounovském muzeu o Kounovských řadách, uvedl, že s kameny se musíme vrátit o pět tisíc let zpět do pozdní doby kamenné, kdy si lidé pomocí kamenů zaznamenávali pohyb slunce a střídající se roční období.

Špičácké řady poprvé navštívil před dvaceti lety. Tehdy dokončil průzkum na Kounovských řadách. Věděl o nich, ale jak uvedl, musel si je sám ohmatat a změřit. Tehdy s manželkou našli několik stovek kamenů. Parta již zmiňovaných nadšenců je pak vykopala i vyzdvihla. Později pak vznikla naučná stezka Špičácké řady.

Nadšení lovců menhirů vítá i starostka Kounova Dana Bechynská: „Jsem ráda, že se něco děje také na našem katastru. Tím, že tady objevujete kamenné řady, zviditelňujete i naši obec. Za to vám děkuji."

Na stezku Špičácké řady se dostanete z parkoviště, které leží u silnice za Kounovem směrem na Pnětluky. Odtud se vydejte po modré turistické značce, až narazíte na dřevěné ukazatele označující jednotlivé kameny.
Na stezce měly být podrobné informační panely. Zatím je ale nenajdete. „Lesní správa v Žatci nakonec rozhodla, že si informační panely udělají na svých pozemcích samy Lesy ČR. Protože to už bylo před rokem a zatím se tu nic neděje, označili jsme stezku zatím jen provizorně, aby ji lidé našli," vysvětlila starostka Kounova Dana Bechynská.

Hana Jakovcová:

- narodila se v roce 1972
- vyrostla ve Vroutku
- vystudovala gymnázium v Podbořanech a vychovatelství pro speciální pedagogiku
-nyní je referentkou státní správy a samosprávy MěÚ Vroutek
- v roce 2011 poprvé navštívila Kounovské řady a les pod Špičákem