Podnět k realizaci dali zastupitel města Jan Mudra spolu s průvodcem a historikem Romanem Hartlem, který vytipoval dvě nejvýznamnější rodiny tehdejšího regionu, které zde žily a postihl je tento osud.

Odbor školství, památkové péče, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu bude nyní oslovovat pozůstalé po obětech holocaustu se žádostí o vyslovení souhlasu s umístěním kamenů před domy číslo popisné 52 a 115, a to se jmény obětí z jejich rodin a doprovodným textem.

Výrobu kamenů dělá Gunter Demnig, který na to má patent a je autorem myšlenky. Uložení by mohla provést Údržba městských komunikací. Cena jednoho kamene i podle jiných měst by měla být v rozmezí 1200 - 1500 Kč. 

„Je to pouze první krok. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Pokud dostaneme souhlas od rodin a památkářů, přikročíme k realizaci projektu,“ uvedl vedoucí odboru Tomáš Kapsa, který potvrdil, že kontakt na rodiny – včetně těch, které žijí v zahraničí – se již podařilo sehnat. Zatím by se mělo jednat o první kameny, které odkáží na nejvýznamnější židovské rodiny. „Uvidíme, jak se to ujme. Židovských obyvatel tu ale bylo více, tak bychom chtěli pokračovat dál,“ zdůraznil Tomáš Kapsa.

Důležitý bude také souhlas od Národního památkového ústavu, neboť se jedná o území Městské památkové zóny.