O její stavbě se rozhoduje už čtyři roky. Protože jde o velkou finanční částku, v obci musí počkat například výměna vodovodu, opravy cest, opravy rybníků nebo oprava kulturního domu. Na kanalizaci budou napojeny všechny domy v obci, svedená bude do společné čističky ve Zbečně, kam by ještě kromě Sýkořice 
a Zbečna pařil Újezd nad Zbečnem. Tím by se samozřejmě ulevilo obci i občanům.

„Nyní je vše ve fázi výběrového řízení, takže zatím nevíme, jestli se letos se stavbou začne nebo ne. Pokud ano, musí vše stranou," uvedl dále Šulc. Výběrové řízení bylo vypsáno již v únoru, ale ke stavbě jsou připomínky jak z ministerstva financí, tak z ministerstva životního prostředí, které se pořád doplňují a termíny se stále posouvají.

Zatím poslední termín, kdy by se mělo o stavbě rozhodnout, je osmého října.

Kanalizace v obci patří do projektu Kanalizace voda Křivoklátsko. Vychází zhruba na sedmdesát milionů korun, přičemž spoluúčast obce je patnáct milionů. Proto si obec zažádala o dotaci. Pokud vše klapne osmého října, skončí výběrové řízení na zhotovitele. Ten se pak musí vybrat. A to také nebude jednoduché. Ve hře je značná finanční částka,o kterou projeví zájem velké skupiny investorů.

Protože se projekt rozběhl 
v rámci regionálního operačního programu pro roky dva tisíce sedm až třináct, na jeho realizaci příliš času nezbývá.