„Nyní musíme udělat výběrové řízení a vyplnit žádosti na ministerstvo zemědělství. To bychom měli stihnout do konce června. Předpokládáme, že bychom na dobudování získali částku zhruba dvacet milionů korun," informoval starosta obce Martin Dvořák.

Zatím je vybudována jižní polovina obce, to znamená stoka B od domků naproti Rakochmelu až po zdravotní středisko. Na tu zatím nejsou všichni napojeni, ale mohou se napojit. V letošním roce by se měla tedy začít budovat kanalizace v severní polovině Kolešovic.

„Předpokládáme, že pokud půjde vše bez větších problémů, práce by měly být hotovy v roce dva tisíce čtrnáct," uvažoval Dvořák.

Z domů, které zatím kanalizaci nemají, nebo nejsou zatím připojeny, se jímky vyvážejí na čističku odpadních vod v obci.