Podle Pavla Frieberta, vedoucího investičního odboru, jsou důvody prodloužení dostavby technického charakteru. „Nejde o žádost stavební firmy, ale o požadavek města. Kanalizační stoky jsou dostavěné, ale na Fortně se po kamerových zkouškách vyjasnila dešťová kanalizace a přípojka se musela přeprojektovat,“ uvedl Friebert.

Zároveň vysvětlil, proč se oprava některých silnic po kanalizaci oddálila až na jaro. „Při opravě komunikací je potřeba šířku rozdělit na dvě části: asfalt nad kanalizační rýhou, který pokryje firma Mamelom, a okraje, které jsou v režii města. Realizačně se oprava nedá oddělit, aby byla nejdříve zaasfaltována rýha a poté až okraje jinou stavební firmou. A nechtěli jsme asfaltovat v nepříznivých zimních podmínkách, které mohou nastat, proto jsme rekonstrukci odsunuli,“ přiblížil Friebert.

Čistírna odpadních vod je už několik měsíců v provozu, výstavba kanalizačního řadu na Fortně byla dokončena na sklonku loňského roku. Lidé tak už mají možnost napojit se na veřejnou kanalizaci. Hotová je také rekonstrukce silnice v ulici Na Spravedlnosti. Vjezdy k nemovitostem se budou realizovat na jaře, stejně jako silnice Na Fortně.

V rámci stavby kanalizace byla krácena dotace ve výši dva miliony korun, došlo totiž k souběhu dotací. „Žádost o dotaci na krajský úřad byla podána dříve než na Státní fond životního prostředí. Po koordinaci obou dotací byla snížena ve vazbě na dotaci fondu. Nelze totiž čerpat na jednu věc dvě dotace ze státního rozpočtu,“ vysvětlil Friebert.