V některých městských lokalitách není kanalizace doposud dobudována. Občané jsou proto odkázáni na vyvážení odpadních jímek. Při tom právě musejí sáhnout hlouběji do kapsy.
Jisté úlevy by se měli už 
v tomto roce dočkat obyvatelé části Pecínov. Tady se začne s budováním kanalizace.

Starosta města Karel Filip ke stavbě uvedl: „Nyní nic nebrání tomu, začít se stavbou. Projekt je hotový. Majetkové vztahy jsou v této lokalitě rovněž dořešeny. Navíc drtivá většina obyvatel Pecínova se předběžně vyjádřila, že se chce ke kanalizaci připojit."

S financováním stavby by také neměl být problém. Díky novému rozpočtovému určení daní a plánovanému přebytkovému rozpočtu pro tento i další roky je vhodné začít s kanalizací už letos.
Protože z úvěru na zateplení školy zbývá zaplatit už jen zhruba jeden milion čtyři sta tisíc v tomto roce a dva miliony v roce příštím, zastupitelé plánují další úvěr právě na kanalizaci.

Půjdou na ni dále peníze, které zbývají v rozpočtu. Dalším zdrojem peněz jsou prostředky z nájemného z provozu vodohospodářské infrastruktury.

„Náklady na výstavbu činí odhadem sedmnáct milionů korun. Předpokládáme, že při veřejné soutěži bychom mohli vysoutěžit nižší cenu," uvedl starosta Filip.

Návrhy způsobu financování stavby předloží rada zastupitelstvu v prvním čtvrtletí letošního roku

Dobudováním a vyřešením kanalizace se zabývá současné vedení města už dva roky. Za tu dobu se uskutečnila jednání ohledně směny vodárenského a kanalizačního majetku mezi městem a Vodárnami a kanalizacemi Mělník. Nyní je schválena směna pozemků pro přesun čerpací stanice na stoce Rudská. Ta bude kvůli nižším provozním i investičním nákladům sloužit i pro stoku Nádražní. Upravují se projektové dokumentace obou stok. Až se objeví vhodné dotační tituly, město zažádá o dotaci na tuto stavbu.

„Stavba kanalizace je největší investiční akcí v letošním roce. Počítáme s vybudováním kanalizace i v dalších lokalitách i případném využití dalších dotačních titulů," dodal starosta Karel Filip. 

Poplatky za vyčištění odpadních vod s DPH:

Bez dopravy :
rodinný dům 28 Kč /m krychlový
ostatní 57,50 Kč
Doprava vozem (objem 5 kubíků) tech. služeb:
po městě:
paušál 181 Kč
nakládka a vykládka 363 Kč
mimo město:
za kilometr 36,30 Kč
nakládka a vykládka 363 Kč

Stočné: 35,87 Kč/ m krychlový