Původně vedení Pavlíkova počítalo, že i v letošním roce bude pokračovat v odkanalizování obce. Jenže krajem nebyly vypsány vhodné dotační tituly.

Dilema

„Bez dotace to ale půjde těžko. Jednou z cest je požádat o dotaci ministerstvo zemědělství. Od něho lze získat až dvacet milionů korun, jenže nutná spoluúčast obce je dvacet procent. Takto vysokou sumu si dovolit nemůžeme, spíše bychom žádali o částku, jejíž spoluúčast by pro obec byla myslitelná. Budeme to řešit na nejbližším zasedání zastupitelstva,“ řekl k tomu starosta Truxa. Pokud by zastupitelé na možnost řešení kanalizace přes ministerstvo zemědělství kývli, realizovala by se dostavba v části obce Za Branou. Celkem by obec na kompletní dokončení kanalizace potřebovala 38 milionů korun.

Jen potřebné papírování schází Pavlíkovu, aby přišlo půl milionu korun z ministerstva financí na opravu místních komunikací. Navíc obec plánuje do oprav vložit ze svého dalších 600 tisíc korun. „Rekonstrukce čeká ve Skřivani vjezd do Chaloupek u hřiště a cesty v Pavlíkově v Za Bráně,“ pokračoval starosta.

Další sada komunikací by se mohla rovněž opravit z programu pomoci hospodářsky slabým regionům ministerstva pro místní rozvoj. Obec si požádala o 420 tisíc, ze svého by vložila 180 tisíc, na rekonstrukci přístupových cest k podnikatelským subjektům, jaké je i pravidlo dotačního programu, v Pavlíkově. Z téhož ministerstva se Pavlíkov pokouší získat dotaci i na rekonstrukci dnes nepoužívaných sociálních zařízení v suterénu chlumského kulturního domu – 390 tisíc by mohlo přijít, 160 by dala obec. Sociálky by pak sloužily jako zázemí loni opravenému víceúčelovému hřišti v těsné blízkosti domu. O těchto dotacích se na ministerstvu bude rozhodovat až koncem května, peníze by pak dorazily až v létě.

Z programu obnovy venkova (POV) je žádáno o 120 tisíc na vyčištění požární nádrže v Ryšíně, obec je připravena ze svého do této akce vložit dalších 430 tisíc, na dokončení chodníků ke škole a obchodům v Pavlíkově je také z POV žádáno o 60 tisíc, vedení obce pak počítá, že by do této investiční akce vložilo dalších 140 tisíc.

Dotace za rok 2006, vyúčtování:

1) Oprava kanalizační stoky, dotace od ministerstva zemědělství ve výši jednoho milionu korun.
2) Vodovod Pavlíkov – Chlum, dotace od ministerstva zemědělství ve výši 1,3 milionu korun.
3) Stoka pro splaškovou kanalizaci – dotace z kraje 1,5 milionu korun.
4) Hřiště Chlum, dotace od krajského úřadu 100 tisíc
5) Částečná výstavba chodníků – přes Mikroregion Balkán z programu obnovy venkova (rozděluje kraj) ve výši 80 tisíc korun.
6) Výměna oken na obecním úřadě, z programu obnovy venkova (rozděluje kraj) 125 tisíc korun.