V tak neutěšeném stavu byla stavba, než se do opravy pustilo Občanské sdružení Zderaz. Nyní kaplička vypadá už tak, jak má. Je uzavřená s novými okenicemi a střechou.

„Letos se dokončily veškeré tesařské práce, položila se střešní krytina, osadila santusníková věžička, okenice, zrestaurovaná vrata. Po dokončení omítek se dovnitř vrátila socha Jana Nepomuckého,” vypočítala letošní práce Lenka Nováková z Občanského sdružení Zderaz. Na soše se při jejím restaurování odkrylo několik vrstev polychromie. Poté byla doplněna barva, takže na soše je vidět, jak vypadala před mnoha lety.
Kapličku si můžete prohlédnout už nyní. Ve dveřích je zamřížované okénko, kterým lze nahlédnout dovnitř. Celá se otevře o svátek sv. Jana Nepomuckého, to je 16. května příštího roku, kdy bude kaplička slavnostně vysvěcena.

„Svátek vychází na středu. Vysvěcení bude zřejmě v neděli před nebo po, takže termín ještě upřesníme,” doplnila Nováková.
Právě proto se příští rok do května musí stihnout vnější omítky s malbou, vnitřní výmalba a upravit okolí.

Kaplička ve Zderazi měla velké štěstí. Občanské sdružení si ji před pěti lety vybralo ze dvou nejzchátralejších kapliček v okolí.
Následoval zhruba dvouletý převod z majetku státu do majetku obce. Samotné práce provázely těžkosti. Koncem loňského roku se zdrželo dobudování klenby, což by znamenalo vrácení stotisícové dotace. Nakonec se to zdárně podařilo vyřešit.

Zpočátku někteří lidé namítali, že je zbytečné vkládat do stavby milion korun z rozpočtu obce. „Tolik peněz obec kaplička nestála. Na opravu přispěla granty z Purkyňovy nadace a Nadace občanského fóra. Část peněz obec získala díky dotaci z ministerstva kultury,” vysvětlil starosta Kolešovic Martin Dvořák.

Přispět na opravu měl i výtěžek Koncertu pro kapličku, který se uskutečnil v sobotu před druhou adventní nedělí v kolešovickém kostele sv. Petra a Pavla. Nejprve se zaplněným kostelem nesly písně v podání vokální skupiny Všelijak z Vysoké školy ekonomické v Praze. Zazněly i skladby Paula Simona a Arta Garfunkela i vánoční koledy.

Hana Horká ze skupiny Asonance v doprovodu Mirka Rokyty zahájila své vystoupení písní Ráno od Michala Hromka, starou teprve deset dní. Následovala Byla cesta, byla ušlapaná v úpravě Jana Rokyty a další. Velmi působivá byla píseň od Erica Bogla Zelené francouzské pláně ze sklonku první světové války. Krásnou tečku za celým Koncertem pro kapličku udělal společný zpěv vokální skupiny Všelijak a Hany Horké.