Stalo se tak ve stejnou dobu, kdy byla převezena lebka svatého Václava z Pražského Hradu do Staré Boleslavi.

V pátek, úderem osmnácté hodiny, se vydalo malé procesí za zpěvu lurdské písně z návsi v Bedlně ke kapličce u Jeptišky. V čele nesli členové skupiny historického šermu Ordál obraz Panny Marie. Následovali je obyvatelé Jesenice i Bedlna a zastupitelé města Jesenice. Obraz muži vsadili do niky kapličky.

Marek Winiarski před samotným svěcením promluvil : „Teď je čas budování, stavění a obnovování. Čas boření a ničení doufejme, že už pominul. Něco zničit je snadné. Něco opravit, postavit je těžké." Obřad krásně dokreslilo několik písní v podání členek Ordálu za doprovodu kytary Martina Louženského. Zvláštní atmosféru slavnostní chvíle dodalo právě zapadající slunce nad kapličkou. Každý z přítomných položil ke kapličce žlutou nebo bílou růži a zapálil svíčku s tichým vyslovením svého přání.

Cihlová sbírka
Kapličku U Jeptišky se podařilo zachránit díky velkému nadšení dobrovolníků z Jesenicka. Osud kapličky byl zpečetěn v osmdesátých letech minulého století, kdy ji porazil těžký lesní traktor. O stavební materiál se postarali lidé z Jesenicka a okolí a také podnikatelé. Začali sbírat červené pálené cihly, použité i nové. Přinášeli je na městský úřad nebo i do Hudebního klubu Truhlárna v Jesenici při koncertech. Nasbírali více jak sedmdesát cihel.

Kdo neměl cihlu, vhodil peníze do keramické kasičky na kapličku se sloganem: „U jeptišek kaplička, už chybí jen tvá cihlička." Vytvořil jí Zdeněk Hornof. Kasička vydala pět set třicet korun. Zbytek cihel doplnil městský úřad z rozebraného domu. Dalších sto cihel to nemělo ke kapličce vůbec daleko. Dodal je obyvatel Bedlna. Další nabídka cihel přišla z Chotěšova. Ty ale pravděpodobně poslouží stavbě kapličky sv. Jana Nepomuckého v rámci budování stezky Jesenice ve stopách žuly.

Halda navážky
Samotné stavby se ujali dva hlavní „kapličkáři," pánové Zdeněk Hornof a Karel Chalupa, kteří už takto zachránili několik kapliček v okolí. Zdeněk Hornof se začal pídit po tom, kde stavba stála. Podle svědectví starousedlíků to postupně zjistil. Jenže na onom místě byla místo kapličky obrovská halda navážky. Od ní pomohl bagr půjčený od stavitele, který ve stejnou chvíli opravoval poslední dům v Bedlně. Při rozhrnování navážky se Zdeněk Hornof se starostou Jesenice Janem Polákem snažili najít alespoň nějaké zbytky stavby.

„Bohužel se nám to nepodařilo. Původně kaplička měla stát mezi dvěma akáty. Jeden z nich, úplně suchý, tam ještě zůstal. Pár cihel jsme nakonec našli, ale jestli byly původní, nebylo jisté," popisoval starosta Jan Polák.

Dál podle katastrální mapy určili přesné místo pro kapličku. Základ natočili na východ, zhruba tak, jak kaplička původně byla. Je zřejmě kousek dál od cesty, což ji určitě prospěje. Alespoň ji neponičí nějaký projíždějící velký stroj.

Kapličkáři
Se stavbou repliky kapličky podle nákresu architekta Robina Hanuše začali pánové Karel Chalupa a Zdeněk Hornof v červnu, kdy vykopali základy a zalili je betonem. Na začátku července vyrostla hrubá cihlová stavba.

Kaplička U Jeptišky je jejich desátá stavba. Co oba vede k záchraně těchto staveb vysvětlil Zdeněk Hornof: „Před deseti lety jsme s kolegou odešli do důchodu a řekli jsme si, co budeme dělat? Protože stav kapliček v okolí byl zoufalý, oslovili jsme tehdejšího starostu města Petra Sunkovského: „Co ty kapličky, to je necháme spadnout? On řekl: „Ne, a opravíte je vy," a bylo rozhodnuto."

Pak se ozvali z Národního památkového ústavu v Praze architektka Eva Volfová a z oddělení památkové péče v Rakovníku Tomáš Kapsa s tím, že se kaplička opraví, takže bylo rozhodnuto. To oba pánové přivítali.

Během několika let postupně dostaly novou tvář všechny kapličky v okolí. Kde kapličky původně stály a jak vypadaly, nebylo pokaždé jednoduché zjistit. Místa se podařilo určit podle katastrálních map.

Nákres
Podobu té U Jeptišky si dokonce kreslila na čtverečkovaný papír, ještě jako dívka, Eva Skalická. Některé si později dokonce vyfotografovala.
„Díky tomu se podařilo architektu Robinu Hanušovi nakreslit repliku kapličky. A díky zápalu Zdeňka Hornofa a Karla Chalupy se podařilo kapličky opravit. Zkrátka spojily se síly," zkonstatovala Eva Skalická.

Oba stavitelé brali práci na kapličce jako svátek. „Bylo to úplně něco jiného, než panely a hrubé omítky, byla to krásná řemeslná práce, s kterou jsme se moc nesetkali. Výborně se nám také spolupracovalo se starosty jednotlivých obcí i s Tomášem Kapsou z Oddělení památkové péče města Rakovníka," pochvaloval si Zdeněk Hornof.

Kapličkou U Jeptišky ale opravy ještě nekončí. „stavební tým" si už vyhlédl další u výjezdu z Jesenice na Plzeň. Zatím tam stojí kaplička jedna, ale původně tam stály dvě.
Na stavbu kapličky kromě veřejnosti přispělo město Jesenice, nadace Via a jedna z českých bank.
„Chtěl bych už jen říci dvě slova: „Všem děkujeme," řekl při slavnosti starosta Jan Polák.

Pověst o kapličce

„Koně se poplašili, kočár na mši jeptišky vezoucí na střechu převrátili. Ony bez úhony jako zázrakem vše přežily. stalo se tak na svatého Jáchyma. Na paměť této události kapličku ke slávě boží jsme postavili."
Kaplička U Jeptišky je zasvěcená Panně Marii. Někde se uvádí, že po této události byly postaveny ještě dvě kapličky zasvěcené svaté Janě a svaté Marii. Stojí směrem na Hokov a Čížkov. Při stavbě byla do kapličky u Bedlna na památku vložena darovací listina se všemi jmény dárců.