Ve středu 10. června poctil město a radnici svojí návštěvou pražský arcibiskup a primas český kardinál Miloslav Vlk. Hned při příchodu cestou na úřad přes Komenského náměstí pan kardinál poznamenal, že netušil, že je zde tolik zeleně. Velice se mu zamlouvá myšlenka navrácení sochy sv. Jana Nepomuckého na své původní místo na náměstí, kde socha stála až do roku 1957. Pan kardinál v neformálním a velice příjemném téměř hodinovém rozhovoru se starostou města, tajemníkem MěÚ a novostrašeckým farářem Vítem Uhrem, ocenil dobrou spolupráci mezi farností a městem.

Vyprávěl o svých zkušenostech a zážitcích z jiných měst a obcí a o některých částech Prahy, kde se podařilo v poslední době vybudovat komunitní centra a kde je o ně usilováno. Připomněl, jak je potřebné otevírat duši vůči ostatním, mít ohled jeden na druhého. Není dobré, když dnešní člověk přistupuje k problémům většinou jenom z pohledu své „zahrádky“. Vede to k aroganci, která je smutná a škodlivá. Pan starosta informoval pana kardinála o snahách města o revitalizaci Komenského náměstí, o systému dotací, o dalších plánech a možnostech města.
Pan kardinál si prohlédl městské insignie, vyznamenání města a zapsal se do pamětní knihy.