„Zatím jsem prožila nejvíce změn ve své učitelské kariéře. Nejprve jsem v září přestoupila z vesnické školy do školy městské, což samo o sobě už jen přestup z vesnické školy do té městské byla obrovská změna. A poté přišla v březnu koronavirová epidemie. Ta pro nás učitele znamenala zavedení distanční výuky. Musím říci, že začátky nebyly vůbec jednoduché, obzvlášť proto, že jsem musela skloubit distanční výuku žáků a zároveň učení s mojí dcerou, která zůstala také doma. Ale myslím, že jsme nakonec všichni všechno zvládli a školní rok dovedli do zdárného konce,“ myslí si Karin Kochánková, která brala nastalou situaci jako výzvu.

„Naučila jsem se zase něco nového a také využívat moderní technologie při výuce. Sice mi nejvíce chyběl osobní kontakt s dětmi i kolegy, ale díky koronaviru jsem mohla trávit více času se svojí rodinou,“ popisuje učitelka základní školy.

Karin Kochánková je zároveň předsedkyní Spolku vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí a tak je ráda, že se opět může stýkat se svými přáteli a zájemci o historii na různých akcích, jako naposledy v Račím Hradě v Jesenici.

Koronavirová krize ukázala nové české hrdiny - zdravotníky, lékárníky, řidiče autobusů, prodavačky, pošťačky a další profese. Všichni zaslouží obdiv a poděkování. Deník je představuje v seriálu. Další příběhy hrdinů čtěte ZDE.