Celkem se cvičení zúčastnily zhruba dvě stovky vojáků, přičemž fiktivní příjezd konvoje dvěma proudy obstarali vojáci ze 14. pluku logistické podpory z Pardubic. O ně se během tohoto týdne postarala právě rakovnická posádka, kterou měla na starosti kapitánka Zdeňka Lapáčková.

Samotný tábor čítal 40 stanů, přičemž v jednom stanu mohlo být ubytováno maximálně deset lidí. „Nafukovací stany byly vytápěny, byl zde elektrický rozvaděč, osvětlení. Kemp byl rozdělen do šesti sekcí, aby každý proud měl samostatné ubytování v rámci epidemických opatření. Vojáci vzhledem k nižšímu počtu spali pouze v některých stanech,“ popsala Lapáčková.

Areál Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Rakovnická nemocnice péči neomezuje. Hospitalizováno je jedenáct pacientů

Rakovnická posádka připravila i veškeré zázemí včetně stravování, sociálního zázemí či uskladnění techniky. Výcvik se uskutečnil za splnění všech protiepidemických opatření, tak aby byla v maximální míře zajištěna ochrana cvičících proto šíření covidu. V průběhu cvičení se odehrávaly incidenty dle námětu, například podezření na covid, nepojízdná technika, zranění vojáků. Cvičící nebyli předem informováni a museli reagovat na aktuální dění.

Cílem cvičení bylo, aby byl prapor schopen zabezpečit podporu hostitelskou zemí pro přesouvající se koaliční jednotky přes naše území, a to v počtu 500 osob a 200 kusů techniky denně.

„Podkladem pro cvičení byly reální jarní přesuny příslušníků americké armády. Dva dny před jeho zahájením jsme obdrželi nové podmínky související se zhoršenou epidemickou situací, takže jsme museli reagovat a zúčastnit se mohli pouze očkovaní vojáci bez příznaků. Rakovnický prapor má dosáhnout počátečních operačních schopností k prvnímu lednu následujícího roku a cvičení se právě zaměřuje na jejich prověření,“ pronesl řídící vojenského cvičení plukovník Vít Watroba.

Na vlakovém nádraží v Čisté se 10. září 2021 uskutečnila veřejná debata nad rušením a omezením vlakových spojů, které se mj. zúčastnil i ministr dopravy Karel Havlíček.
Vlaky mezi Rakovníkem a Kralovicemi nahradí autobusy a sezónní rychlík

V Rakovníku slouží necelé dvě stovky vojáků a občanských zaměstnanců, přičemž v útvaru je řada nováčků. „Jsme nově vznikající jednotkou, máme hodně branců po střední či vysoké vojenské škole, takže je pro ně velkým přínosem, že mohou reálně plnit úkol a vidíme hmatatelný výsledek. Je potřeba sladit a připravit všechny příslušníky štábu,“ konstatoval velitel praporu, podplukovník Tomáš Gubáš.

Prapor v Rakovníku se bude v následujících letech rozrůstat a postupně se rovněž doplňuje technika, materiál a revitalizují se kasárny. Kapacita se bude navyšovat až do roku 2025, kdy by prapor měl být schopen dosáhnout plných operačních schopností.