Přítomní se sice dozvěděli zajímavé informace, ale ty následně Kašík v e mailu adresovanému právníkovi z Vysoké ulice Jiřímu Černému a také starostovi Rakovníka Zdeňku Nejdlovi popřel.

„Byl na mne vyvíjen obrovský tlak ze strany účastníků Občanské kavárny,“ napsal Kašík. To samozřejmě pobouřilo veškeré návštěvníky. Ti se cítili býti podvedeni. A slovy nešetřila ani moderátorka Pavlína Čiberová. „Dovolila jsem si říci, že pan Kašík ve svém písemném projevu lže, jako když tiskne,“ řekla poté, co Jiří Černý a Zdeněk Nejdl přečetli úryvek z obdrženého mailu.

To však nebyla jediná roztřžka, která se během patnáctého sezení odehrála. Kromě závěrečného nesmyslného vyčítání si Zdeňka Rence, člena realizačního týmu kavárny a zastupitele města, a Jiřího Černého co kdo, kdy pro město udělal, si ostřeji vyměnili názory i členové realizačního týmu, konkrétně Zuzana Novotná a Pavlína Čiberová. Roztržka se týkala protinávrhu k dopravní studii na Husově náměstí v Rakovníku. Zuzaně Novotné se nelíbí, že protinávrh je prezentovaný jako návrh vzešlý z debaty Občanské kavárny. Protinávrh nevzešel z Občanské kavárny, ale vymyslela jsem jej já,“ nechala se slyšet Novotná.

„Reagovala jsem slovy, že její nápad ohledně ustavení oblasti Žižkova náměstí jako pěší zóny byl doplněn řadou ještě dalších nápadů od občanů z minulé Občanské kavárny a jako takový byl pak předložen,“ řekla Pavlína Čiberová.

„Situaci jsem jako moderátorka v této chvíli nezvládla, a zastavila jsem tyto útoky až po otázce JUDr. Černého. Za tuto chybu jsem se následně sice omluvila, ale nic to nemění na faktu, že jsem to tentokrát neuhlídala,“ vrátila se k závěrečné osobní roztržce mezi Černým a Rencem Čiberová.
Již se avšak objevili spekulace nad budoucností kavárny. Té zánik nehrozí.

„Kavárna bude pokračovat i nadále,“ informovala moderátkorka Čiberová. Pokud patříte mezi návštěvníky Občanské kavárny nebo se chcete dalšího (šestnáctého) sezení také účastnit, pak si zakroužkujte v kalendáři datum 19. května, 18.00, U Primase.