Výsledek hlasování (třináct zvedlo ruku pro, čtyři proti a tři se hlasování zdrželi) se dal tak trochu očekávat neboť rada města už několik dnů předtím, projednala novou žádost investora a čtyřmi hlasy výstavbu a napojení doporučila.

Také čtěte: Gymnázium se pyšní titulem Fakultní škola Elektrotechnické fakulty ČVUT

Svoji roli ve výsledku hlasování zde určitě sehrála i zpráva odboru správy majetku města. Ta přinesla zásadní informaci, že výsledek prosincového usnesení je problematický, a to z toho důvodu, že souhlas s napojením na inženýrské sítě nedává vlastník pozemku, ale vlastník inženýrské sítě a nemůže tedy blokovat napojení, pokud tomu nebrání kapacitní a technické připojení.

Zastupitel Miroslav Koloc pro Rakovnický deník zhodnotil výsledek hlasování: „V této zprávě zazněly skutečnosti, že je nelze někomu bránit se připojit, když v té samé lokalitě všichni dostali k připojení svolení a není důvod, proč je také nepřipojit. To, že si to někdo nepřeje, není důvod. Možná jsme se ještě včera vyhnuli tomu, že by nás čekala nějaká soudní jednání."

Připomeňme, že v prosinci loňského roku pro návrh neudělit souhlas s výstavbou nového obchoďáku 11 členů zastupitelstva. Mezi ty, kdo v novém roce změnili názor, byl například Miroslav Samaš (hnutí ANO).

„Že by nový supermarket ohrozil malé podnikatele a obchodníky si rovněž nemyslím. Ti, co skončili kvůli konkurenci supermarketů, už skončili dříve s výstavbou těch prvních. Teď si spíše budou konkurovat supermarkety mezi sebou." Jan Švácha

Ke změně názoru během zasedání zastupitelstva uvedl: „V minulém zastupitelstvu jsem hlasoval proti, nicméně jsem měl od té doby několik jednání se zhotovitelem toho komplexu. Proto, abych změnil názor, a hlasoval pro, jsem si dal podmínku. Chtěl jsem, a to mi slíbili, že vytvoří retenční nádrž na dešťovou vodu. Tu by pak využívali na splachování WC, mytí podlah, zalévání. To se podařilo. Mám slovo od pana Kořínka, že to tak bude."
Zastupitelé hlasovali pro i s ohledem ke změně projektu, ve kterém je počítáno s větším množstvím zeleně.

Sítě by měly být vedeny protlakem a tak dojde jen k minimálnímu narušení silnice. Investor také nabízí dar ve výši 200 tisíc korun.

Hlasování se například zdržel Milan Zimmermann (Společně pro Rakovník): „Myslím si, že další obchodní centrum je v Rakovníku zbytečné. Rakovník by měl podporovat ty subjekty, které nosí daně domů. My si tady postavíme market, který bude dotovat daně někde v zahraničí."

Město bude přitažlivější a třeba přibudou další obyvatelé

Pro výstavbu supermarketu hlasoval Zdeněk Nejdl (ODS): „Oproti minulému hlasování jsem názor nezměnil. Když se hlasovalo supermarket nepovolit, zdržel jsem se hlasování. Respektoval jsem anketu občanů. Nyní jsem hlasoval pro. Výstavba je v souladu s územním plánem. O supermarketu mohla rozhodnout rada a ne zastupitelstvo." Podle něj nyní už malým obchodníkům další supermarket neublíží. „Více jim komplikuje život EET. Supermarket bude nyní spíše konkurence už těm stávajícím. „Město bude přitažlivější a třeba přibudou další obyvatelé," dodal Nejdl.

Že by měl v Rakovníku přibýt další supermarket, se nelíbí Janu Šváchovi (zvolen za Společně pro Rakovník).

„Myslím si, že na naše město je tady supermarketů už dost. Že by další supermarket zlepšil komfort pro obyvatele Rakovníka, to si opravdu nemyslím," řekl Jan Švácha a dodal: „Že by nový supermarket ohrozil malé podnikatele a obchodníky si rovněž nemyslím. Ti, co skončili kvůli konkurenci supermarketů, už skončili dříve s výstavbou těch prvních. Teď si spíše budou konkurovat supermarkety mezi sebou."

Nepřehlédněte: U Bucku našli obranný ruční granát

Podle něj by mohl market přece jen ohrozit obchodníky, kteří prodávají průmyslové zboží, například železářství na Husově náměstí nebo U Hluboké studny, pokud se tam objeví obchod s průmyslovým zbožím. „Takhle velkým podnikům ty malé konkurovat nemohou," konstatoval Švácha.