Lídr občanských demokratů v Rakovníku Zdeněk Nejdl pak chtěl znát konkrétní důvody, kvůli kterým byla dnes již bývalá tajemnice Eliška Holková odvolána.

„V novinách a v tisku jsem slyšel různé názory, ale paní tajemnici jsem znal, nevěřím tomu, že by porušila zákon," řekl Zdeněk Nejdl a pokračoval: „Paní tajemnice vždy dbala, aby byly zákony naplněny. Respektovala usnesení rady města a zastupitelstva města a využívala svůj poradní hlas. Chtěl bych jí poděkovat za to, co pro město udělala. I přes soudní spory hájila zájem veřejnosti. Lze nebo nelze znát důvody, proč byla odvolána?"

Přesné důvody, kvůli kterým se rozhodl odvolat tajemnici Elišku Holkovou, starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD) sdělovat nemíní. „Jedná se o pracovně-právní spor, k tomu být konkrétní nemohu," řekl před časem v rozhovoru pro Rakovnický deník starosta Pavel Jenšovský.

Zdeněk Nejdl pak ještě na zasedání zastupitelů řekl, že neví, jak se Eliška Holková zachová, tedy jestli podá podnět k soudu.

„Je to vždy složité. Nevím, jak to dopadne," řekl bývalý starosta města Zdeněk Nejdl.

Ovšem vedení radnice je na případný spor s odvolanou tajemnicí Eliškou Holkovou připraveno. „Počítám s tím, že se paní tajemnice s námi může soudit. To se klidně může stát. Za důvody odvolání si ale stojím," řekl starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD).

Od prvního srpna je novým tajemníkem Městského úřadu Rakovník Petr Březina, jenž do této doby zastával pozici vedoucího Ekonomického odboru Městského úřadu Rakovník.

Do výběrového řízení na post tajemníka či tajemnice úřadu se přihlásilo celkem pět uchazečů, z toho dva byli z rakovnického úřadu. Výběrová komise, ve které zasedá třetina úředníků, další třetina jsou pak zástupci odborů a úřadu Středočeského kraje a poslední třetinou jsou rakovničtí zastupitelé (zúčastnil se Vladimír Kvasnička (KSČM) a Michal Kotál (ČSSD), pozn. red.), jednomyslně vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta právě Petra Březinu.

Rakovnický deník o odvolání Elišky Holkové z postu tajemníka úřadu informoval počátkem června. Podle starosty města Pavla Jenšovského (ČSSD) došlo ze strany Elišky Holkové k vážným porušením několika zákonných povinností. Rozhodnutí následně posvětil i ředitel místně příslušného krajského úřadu, do jehož kompetencí odvolání spadá. Ten označil důvody pro odvolání, které mu předložil starosta Rakovníka Pavel Jenšovský, za zákonné.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil důvody rozhodnutí odvolat tajemnici starosta Pavel Jenšovský.