„Nebylo nám ani vysvětleno, proč policie případ odkládá," řekl Rakovnickému deníku starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

„Postup policie v této věci považujeme za procesně nesprávný, a to s ohledem na závěry znaleckého posudku, podle kterého byly prokazatelně naplněny znaky skutkové podstaty přečinu padělání a pozměňování veřejné listiny. Proto podalo město Rakovník žádost Okresnímu státnímu zastupitelství v Rakovníku, aby přezkoumal postup policejního orgánu," doplnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice.

Jiří Froněk, předseda TJ Tatran Rakovník, byl s výsledkem šetření policistů spokojený. Několikrát se nechal slyšet, že se potvrdilo jen to, co tvrdil od počátku. „Předseda TJ Tatran Rakovník nespáchal žádný zločin podvodu a padělání a pozměňování veřejné listiny a městu Rakovník žádná škoda nevznikla. S tímto závěrem celou kauzu orgány činné v trestním řízení odložily," komentoval Jiří Froněk. Předseda fotbalového klubu také poznamenal, že během složitého období nezaznamenal, že by se členové či fotbalisté ke klubu otočili zády, stejně tak i sponzoři.

Jiří Froněk vidí v celé kauze jediný cíl, a to likvidaci v současné době nejúspěšnějšího fotbalového klubu. „Veškerá usnesení, která byla radou města navrhována a následně v zastupitelstvu města projednávána, případně pozměněna a schvalována, byla pouze a jedině proti Tatranu. Neznám jediné usnesení, které by v této kauze směřovalo proti někomu jinému," napsal Jiří Froněk.

Jakékoliv obvinění z možné likvidace fotbalového klubu vedení radnice odmítá. Muselo prý jednat tak, aby ochránilo veřejné prostředky, se kterými musí být nakládáno v souladu s právními předpisy.

„Je nutno si především uvědomit, že město uzavřelo v roce 2010 s Tatranem smlouvu o poskytnutí finanční spoluúčasti státní dotace poté, co byly z jeho strany doloženy písemnosti, které potvrzovaly, že je Tatranu přiznána dotace ze strany Ministerstva financí České republiky ve výši patnáct milionů korun. Následně pak na něj převedlo ve smyslu smlouvy částku zhruba 3,6 milionu korun. Město následně zjistilo, že okolnosti, za nichž byla smlouva uzavřena, neodpovídají realitě a nemohlo zůstat nečinné. Podalo v rovině trestně právní podnět vůči neznámému pachateli a v rovině občanskoprávní pak muselo problém řešit s tím, s kým mělo uzavřenou smlouvu, a tím byl jedině Tatran," reagovala Alida Štulajterová.

V současné době je kauza vyřešena. Zhotovitel stavby se hřiště vzdal a převedl jej do majetku fotbalového klubu Tatranu Rakovník. Ten následně s městem Rakovník uzavřel dohodu, kde se zavazuje převést hřiště do roku 2020 do majetku města Rakovníka.

Kolem výstavby hřiště s umělým povrchem začalo být rušno během letních prázdnin v roce 2013. Tehdy se vedení rakovnické radnice dozvědělo, že klub Tatran Rakovník patnáctimilionovou dotaci od ministerstva financí neobdrží. Ministerstvo totiž i nadále tvrdí, že o žádné dotaci neví a že někdo schválení dotace musel zfalšovat. To vedení Tatranu ale odmítá.

„Vzhledem k tomu, že při schvalování příspěvku města ve výši 3,6 milionu korun byla ze strany Tatranu Rakovník předložena potvrzení o poskytnutí dotace s podpisy a razítky ministerstva financí, předalo vedení města celou záležitost orgánům činným v trestním řízení z důvodu podezření z podvodného jednání neznámého pachatele," informovala v srpnu loňského roku Alida Štulajterová.