Kromě tříletého vězení z dozorem by měl bývalý starosta Luboš Šípek uhradit obci 380 tisíc a zastupitelům za nevyplacené a neoprávněně utracené odměny dalších 70 tisíc korun.


Trestní oznámení na Šípka podala obec, žaloba ho vinila ze tří trestných činů zpronevěry, podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele. Vše se točilo především kolem půjčky od firmy Ekvita Euro Kladno ve výši 1,75 milionu korun.

Tu si měl Šípek od firmy vzít pro obecní potřeby, aniž měl k tomu od zastupitelstva obce oprávnění a při jednání s Ekvitou používal zfalšovaný zápis ze zastupitelstva, který ho k těmto jednáním zplnomocňoval. Podle státního zástupce Jaroslava Schőlera lze dnes jen těžko dohledat, kde nakonec vypůjčené finance skončily. K výše uvedeným trestným činům se Šípek před soudem doznal.

 

„Svých činů lituji a udělám vše pro to, abych škody co nejdříve uhradil,“ řekl exstarosta. I proto zvolil okresní soud trest v samé spodní hranici trestní sazby – tedy tři roky vězení.


Hrozby
Jeden soud sice zatím nepravomocně skončil, ovšem kauza Karlovy Vsi zdaleka nekončí. U odvolacího soudu je návrh na exekuci, který na Karlovu Ves podala již zmíněna Ekvita Euro, kvůli nesplacené půjčce ve výši 1,75 milionu korun. V Rakovníku obec zvítězila, podle soudu se tehdy neprokázalo, že by zastupitelé půjčku nebo zástavu na některém ze svých jednání schválili. Dalších zhruba pět milionů korun po Karlově Vsi požaduje pro změnu další firma na vymáhání pohledávek Transfinance. Ta vykoupila faktury, které uplatňovala po obci exstarostova firma Šípek – stavby.

Podle dnešního vedení obce ovšem tyto vyfakturované práci nebyly v obci nikdy provedeny. I v této kauze už se angažuje policie. Dále dluží obec z dob Luboše Šípka v jejím vedení 400 tisíc za rekonstrukci místního obchodu firmě Stavby R a 900 tisíc rakovnické firmě Froněk. U soudu dnes leží několik dalších návrhů na exekuci.

Podle státního zástupce Schőlera využil Luboš Šípek pouze situace, která v místním zastupitelstvu panovala. „Zastupitelé se o chod obce vůbec nezajímali a ve všem spoléhali pouze na starostu, jen aby měli co nejméně práce. I proto mohlo jeho jednání vážně narušit chod i dobré jméno obce, která dnes vlastně čelí riziku krachu,“ řekl zástupce.