„Chodíme sem rády a často, zvláště teď, kdy už není takové vedro. Zahrada se měnila přímo před očima. Pozorovaly jsme to každý den. Všichni tady udělali pořádný kus práce," pochvalovaly si Danuše Prchalová a Emílie Nechutová z Domova s pečovatelskou službou.

Ještě před rokem rozsáhlá zahrada vypadala úplně jinak. Nerovná travnatá plocha plná děr, kvůli kterým se prostor nedal nijak využívat, a několik vzrostlých stromů.

Nyní procházíte zahradou po chodníčcích z dlažby a kocháte se pohledem na kvetoucí trvalky nebo keřové skupiny. K posezení vybízejí pohodlné lavičky. Jako někde ve Středomoří vyhlíží opravená cihlová zeď. Kvete před ní levandule a doplňují ji okrasné trávy. Prokoukla také přístupová cesta podél domu. Nový chodník rovněž lemují kvetoucí keře a trvalky.

Osázení jednotlivých záhonů navrhovali žáci Střední integrované školy v Jesenici, oboru zahradník

„Rozkreslili jsme si plochy a pojmenovali jednotlivé záhony. Pak jsme vybrali sestavy rostlin, které se k sobě hodí a mají podobné nároky," vysvětlovala Andrea Kotková, mistrová zahradníků. Celkovou kompozici doplňují velké kameny z okolí Žďáru. Ty vyhledal kolega Andrey Kotkové Jan Volprecht. Vedle toho měl na starosti všechny terénní úpravy. Na zahradě totiž nezůstal doslova kámen na kameni. Musela se vyměnit veškerá zemina.

Dobrý pocit z vykonaného díla měli i samotní žáci. Byla to taková opravdová práce. „Vyměňovali jsme zeminu, sázeli jsme rostliny, seli trávu. Je příjemné, když za sebou vidíte konkrétní výsledek práce," vyprávěla jedna ze zahradnic Aneta Palová s tím, že se určitě přijde na zahradu po letech podívat.

Obnovu zahrady odstartoval na přelomu roků dva tisíce deset a jedenáct projekt na revitalizaci zahrady. S pracemi se začalo na podzim loňského roku. Byla vykácena nevhodná zeleň a odfrézovány pařezy. Následovaly terénní úpravy. V březnu letošního roku dokončila rakovnická Arborea všechny stavební práce, včetně chodníčků ze zámkové dlažby a oplocení.

V dubnu nastoupili na zahradu žáci oboru zahradník a farmářské práce z místní střední integrované školy. Celkové náklady na vybudování zahrady činily jeden milion dvě stě patnáct tisíc korun. Město Jesenice přispělo částkou téměř sto osmdesát dva tisíce korun. Zbytek město čerpalo z dotace Fondu životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje.

K úplné spokojenosti obyvatelek domu s pečovatelskou službou chybí ještě kousek stínu na zahradě, aby v ní mohly odpočívat i v parných dnech. „Plánujeme ještě postavit v zahradě altán a přidáme také ještě další lavičky," přislíbil starosta města Jan Polák.