V Rakovníku je například v posledních měsících hodně propírán soudní spor města s bývalou tajemnicí úřadu Eliškou Pidrmanovou. Tu odvolal z funkce v roce 2015 současný starosta města Pavel Jenšovský. „Zjistil jsem několik závažných porušení zákona na straně tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy,“ vysvětlil tehdy důvody rozhodnutí odvolat tajemnici starosta Jenšovský.

Podle Okresního soudu v Rakovníku ale její odvolání bylo neplatné. V té době měl ale úřad už novou tajemnici Ludviku Trešlovou. Pidrmanová tak dostala výpověď znovu, tentokrát pro nadbytečnost. A i toto rozhodnutí napadla. Okresní soud ale další výpověď označil v únoru letošního roku za neplatnou a toto rozhodnutí potvrdil na konci června i Krajský odvolací senát. Soudy navíc Elišce Pidrmanové přiznaly nárok na ušlých pětadvacet měsíčních platů.

Nyní se tedy musí s bývalou tajemnicí vyřešit dva soudní spory. V případě prvního odvolání s funkce se čeká na další rozsudek soudu. „Před pěti měsíci jsme se v tomto případě obrátili na Ústavní soud. Teď musíme počkat na jeho rozhodnutí,“ uvedl Pavel Jenšovský.

Jak se vedení rakovnické radnice zachová v případě druhého sporu, kdy dostala Eliška Pidermanová výpověď pro nadbytečnost, není zatím jisté. „Příští týden máme schůzku s právními zástupci a poté se rozhodne, jaké další kroky v tomto případě učiníme,“ dodal Pavel Jenšovský.

Rakovnický starosta se také bude muset vypořádat se situací, že město má dvě tajemnice, protože odvolání té bývalé není podle soudu platné. To může městu přinést další výdaje, které k dnešnímu dni přesahují dva miliony korun.

To se nelíbí některým zastupitelům města, kteří jsou přesvědčeni o tom, že by za prohraný soud města a za vzniklou škodu měl nést někdo odpovědnost. V tomto případě starosta Pavel Jenšovský.

Diskuzi o vzniklé škodě vyvolal také na posledních zasedání rakovnických zastupitelů Luděk Štíbr, podle kterého zákon o obcích ukládá členovi zastupitelstva povinnost hájit zájmy občanů obce a tedy prohraný soudní spor vymáhat. „Abych odpovídal za jakékoli náklady, muselo by mi být dokázáno, že jsem porušil nějakou pracovní povinnost. Podle stanoviska právní kanceláře, to ale v tomto sporu dokázat nelze. Protože jsem nic neporušil,“ řekl Pavel Jenšovský.

Když totiž starosta rozhodoval o odvolání tajemnice, právní předpisy byly jiné, než v den doručení odvolání. S tím ale zastupitelé nesouhlasí. „Město by mělo vzniklou škodu vymáhat po starostovi, který je za ni zodpovědný,“ řekl opoziční zastupitel a bývalý starosta Zdeněk Nejdl. „Odpovědnost nese ten, kdo dal tajemnici výpověď. Jde-li o odpovědnost hmotnou, na to ať odpoví právníci,“ vyjádřil se zastupitel Jan Švácha.