Pavel Adelt po zastupitelstvu požadoval pouze doplnění zápisu o jeho výrok k bodu u rekonstrukce toalet v budově základní školy. Podle něho v důvodové zprávě nebyl zřejmý účel. Požadoval, aby byl doplněn jeho výrok o porušení jednacího řádu. „Není to jen pro mne, ale je to pro nás pro všechny. Nevyjadřuje se zde, myslím, k drobnostem,“ uvedl mimo jiné Pavel Adelt.

Ačkoliv v průběhu jednání zazněly názory na nastavení podmínek zápisu, nakonec zůstalo jen u slov. Zastupitelé ani nerozhodli, zda připomínka smí být do zápisu dopsána, nebo nikoliv. Většina zastupitelů se při obou možnost zdržela hlasování, což vyvolalo úsměv na tváři nejen ostatních zastupitelů ale také přítomných občanů.