Celý problém vznikl v roce 2000, kdy byla zahájena výstavba bytových domů v lokalitě na Zátiší v ulici Otýlie Beníškové a Jirkovského. Byly zde vybudovány tři bytové domy s tím, že na výstavbu byla poskytnuta státní dotace, jejímž příjemcem bylo město. Výstavbu iniciovalo Investiční bytové družstvo Rakovník a domy byly stavěny v etapách. Město pro výstavbu všech domů poskytlo pozemky, které zůstaly doposud v jeho vlastnictví. Podmínkou pro poskytnutí dotace byla garance města, že bude spoluvlastníkem domů a byty budou využívány výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek.

Ilustrační foto.
Město Rakovník navýší roční poplatek za odpad o 240 korun

Nyní ovšem uplynula dvacetiletá lhůta, kdy měly být byty dle podepsané smlouvy privatizovány za dodržení současných právních předpisů. To znamená, že město by mělo po obyvatelích domů požadovat 35 procent ze současné tržní ceny, což činí přibližně 600 tisíc korun. 

Celý problém je v tom, že nikdo z původních obyvatel, ani těch pozdějších, o této povinnosti vůbec netušil. „Celá tato událost je velmi nešťastná, a to jak pro obyvatele bytů, tak i pro nás. Jsou mezi nimi i ti, kteří koupili byt později za tržní cenu a nyní by měli platit statisíce. Bohužel, ve smlouvě není nic o bezúplatném převodu, ač město s penězi vůbec nepočítalo. Zároveň je ovšem potřeba chovat se jako řádný hospodář. Proto se snažíme přijít na něco, abychom předešli soudu a zároveň družstevníci nemuseli platit cenu obvyklou,“ konstatoval místostarosta města Jan Švácha.

Hlavní hrací plocha Tatranu Rakovník měla projít rekonstrukcí. Město ovšem nedalo příslib ke spolufinancování.
Modernizace sportovních areálů v Rakovníku dostala zelenou

Zastupitelé proto na svém posledním zasedání rozhodli, že bude sestavena pracovní skupina složená ze zastupitelů a zástupců odboru správy majetku, která bude jednat o podmínkách a podrobnostech úplatného převodu spoluvlastnického podílu s tím, že na jednání pracovní skupiny budou přizváni zástupci Investičního bytového družstva Rakovník.

Převody spoluvlastnických podílů se řeší i v jiných městech napříč celou Českou republikou. „Nyní se řeší jeden bytový dům. Podle něj se pak nastaví nějaká pravidla pro vyřešení ostatních dvou. Stejnou záležitost řeší i spousta měst napříč republikou a potíž je tom, že žádná ze smluv, i když šlo o stejnou dotaci, není stejná. Každé město to proto řeší vlastní cestou,“ dodala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.