O rozdělení téměř dvou milionů rozhodla již rada města, zastupitelstvo schvalovalo rozdělení grantů ve výši 3,7 milionu. V oblasti kultury bylo rozděleno celkem milion korun, přičemž zastupitel Vladimír Kvasnička (KSČM) požadoval aktualizaci návrhu. Ta spočívala v tom, že finance určené na akce, které se mají konat v jarních měsících, by byly převedeny na účet města a byly by z nich zakoupeny respirátory pro potřebné.

„Kulturní komise, která zpracovala návrh spolu s radou nebrala v úvahu epidemiologickou situace. Pochybuji, že se akce v květnu či v červnu budou moci uskutečnit. Nepředpokládám, že bude proočkováno tolik lidí. Mohlo by se tak ušetřit kolem tří set tisíc na nákup respirátorů,“ navrhoval Kvasnička.

Tento návrh rozhořčil předsedu kulturní komise a zastupitele za Společně pro Rakovník Milana Zimmermanna. „Chápu, že jsou strany, které chtějí poroučet větru a dešti, ale on někdo ví, kdy pandemie skončí? Každý se těší, že bude opět hrát a tyto názory mi berou sílu,“ podivoval se zastupitel a muzikant.

Rakovnický starosta Luděk Štíbr (ODS) připomněl, že se finance z akcí, které by se nemohly uskutečnit, vrací po ročním vyúčtování zpět na účet města. „Rozhodně nedojde k jejich znehodnocení, že by se utratily za něco jiného. Již vloni se takto několik set tisíc vrátilo. Navíc mi nepřipadá vhodné, odepisovat akce v květnu dva měsíce předem. Nikdo neví, jak dlouho budou opatření platit,“ poznamenal Štíbr.

Od sportovních oddílů v rámci grantového řízení dorazilo 85 žádostí o celkovém objemu přesahujícím 9,2 milionu korun, rada města a zastupitelstvo tedy mohlo uspokojit pouze část žadatelů. Zastupitel Milan Let (Svobodní) vyslovil podiv nad žádostí florbalového klubu, která byla podle něj velmi nedotažená. „Prostudoval jsem ji podrobně a žasl jsem, co je možné do žádosti napsat. Gumové náramky za 40 tisíc, nákup maskota za stejnou částku. Se vším tím spamováním od tohoto oddílu mi to přijde směšné a nedotažené,“ podivoval se.

Právě florbalový klub byl dle zápisu sportovní komise jediný oddílem, který k žádosti nedodal povinnou přílohu, a to účetní uzávěrku. Podpora mu tedy byla přidělena podmíněně. „Výsledovku florbalisté nakonec dodali před několika dny,“ uvedl Milan Sunkovský, předseda sportovní komise.

Poskytnuté dotace, o nichž rozhodli zastupitelé:
- v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 65 tisíc Kč
- v oblasti kultury v celkovém objemu 475 tisíc Kč
- na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 150 tisíc Kč
- v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 40 tisíc Kč
- v oblasti sportu v celkovém objemu 2 851 tisíc Kč a 150 tisíc Kč podmíněně pro subjekt, který je povinen doložit povinnou přílohu k žádosti.

Poskytnuté dotace, o nichž rozhodla rada města:
- v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví v celkovém objemu 85 tisíc Kč
- v oblasti kultury v celkovém objemu 525 tisíc Kč
- na podporu zájmových spolků v celkovém objemu 188 tisíc Kč
- v oblasti životního prostředí v celkovém objemu 110 tisíc Kč
- v oblasti prevence sociálně patologických jevů v celkovém objemu 150 tisíc Kč
- v oblasti sportu v celkovém objemu 758 500 Kč