V příštím roce tomu bude 110 let, co Muzejní spolek inicioval vznik muzea v Rakovníku. V Novém Strašecí byl také Muzejní spolek - dokonce starší, ale neměl to štěstí, že by byl po roce 1989 obnoven. Nicméně sloučením muzeí se stal Muzejní spolek patronem všech muzeí na okrese. Díky tomuto spolku se nám v letošním roce podařilo získat grant od Ministerstva kultury na realizaci nové expozice v muzeu v Novém Strašecí s názvem Keltové na Rakovnicku.
A právě tato expozice byla zhruba v polovině prosince slavnostně otevřena za účasti bohatého počtu návštěvníků. Mezi hosty nechyběl Petr Bendl, hejtman Středočeského kraje; Vilém Žák, zástupce hejtmana Středočeského kraje; Miroslav Roček, starosta Nového Strašecí; Jaroslav Hlína, místostarosta a Miroslav Vachek, předseda občanského sdružení Bubakov.net. Rádi bychom všem výše jmenovaným ještě jednou poděkovali za jejich sponzorské příspěvky, bez nichž by samotná realizace nebyla možná. Dále se slavnostní vernisáže zúčastnila také autorka scénáře celé expozice - Natalie Venclová, uznávaná archeoložka Archeologického ústavu Akademie věd České republiky, která ochotně odpovídala na všechny dotazy; ředitelé muzeí královských měst; zástupci archeologické obce, ale i nemalé množství místních občanů, což nás velice těší.
Rádi bychom touto cestou poděkovali zvláště Petru Volfovi za zhotovení pece a keramických nádob; Daliboru Blažkovi za výtvarné práce; Lindě Pilařové za zhotovení kostýmů; Václavovi Miškovskému za zhotovení replik kovových předmětů; Františkovi Sedláčkovi za zhotovení replik švartnových předmětů a rotačního zařízení, grafickému studiu Hrana za zhotovení panelů, Ferdinandovi Vandasovi za zhotovení figurín, Zdeňkovi Ešnerovi a sklenářství Vodrážka za zhotovení vitrín. V neposlední řadě bychom také rádi poděkovali členům Muzejního spolku a všem pracovníkům muzea T. G. M. Rakovník za realizaci expozice a enormní nasazení při pracích.
Na závěr si vás všechny dovoluji srdečně pozvat na prohlídku.