Občané na Rakovnicku se nejvíce obávají vloupání do domu a bytu. Právě to vyplynulo v rozsáhlého průzkumu, který provedla policie v uplynulých měsících v ulicích měst, městeček a obcí našeho okresu.
Smyslem akce bylo zjistit spokojenost, nebo naopak výhrady občanů k činnosti policie, a tím zlepšit její úroveň v příštích letech,“ doplnil mluvčí rakovnické policie René Černý.
Kromě toho, že občané měli možnost se vyjádřit k palčivým problémům ve svém okolí, zároveň se stali i anonymní součástí jednoho z největších průzkumů veřejného mínění u nás. „Chtěli jsme od výzkumu co nejpřesnější výsledky, proto je vzorek dotazovaných tak početný. Je navíc podle složení obyvatelstva přesně stanoven počet respondentů v různých věkových kategoriích a také z různých lokalit okresu,“ dovysvětlil mluvčí rakovnické policie René Černý.


Pracovníky preventivně informační skupiny Alenu Žichovskou a René Černého během dotazování většinou nikdo neodmítl, lidé byli velmi vstřícní.
Například na otázku, jak dalece se lidé cítí v místě svého bydliště na Rakovnicku bezpečně. 20,7 procent respondentů odpovědělo, že se v místě svého bydliště cítí naprosto bezpečně a 63 procent uvedlo, že se doma cítí většinou bezpečně. „Jen zhruba dvě procenta Rakovničanů si postěžovala, že se na Rakovnicku vůbec necítí bezpečně,“ konkretizoval René Černý.
Ve srovnání s ostatními aglomeracemi se nejbezpečněji cítí lidé na Kutnohorsku. „Ta čísla se vymykají i celokrajskému průměru. Naopak vůbec nejnižší ukazatel je na Příbramsku,“ nastínil René Černý. Pro zajímavost lze také uvést, že obyvatelé Kladenska se dle dotazníku cítí v místě svého bydliště bezpečněji nežli obyvatelé Rakovnicka.
Rozdíl je sice v necelých dvou procentech, ale je to tak,“ dodal policista.