Je asi zbytečné se ptát, jak moc je pro vás, jako pro obec, internet důležitý…

Moc. Potřebujeme ho nejen pro zlepšení chodu obce. Kupříkladu jsme až dosud měli problém s e-mailem. Další problém nastává, když se připojíme na internet dvě. Já a paní účetní. Nic nelze pořádně stáhnout. Máme třeba nový účetnický program, které nelze, protože je to strašně pomalé, zaktualizovat. A tak podobně.
Letos se už snad konečně domluvíme se zástupci Křivonetu. Mají prý už i smlouvy s radiokomunikacemi. Takže to už opravdu vypadá, že se po osmi letech, kdy jsem si předsevzala, že budu dělat vše pro to, aby internet v Pustovětech byl, dočkám. Je to prostě super zpráva, že rychlý internet nově pokryje celou obec.

Když se ohlédnete zpátky na dobu svého starostování, z čeho ještě máte radost?
Z nového chodníku na zastávku včetně gabionové opěrné zídky. Je to pěkné a účelné. Altán jsme dali do původního stavu. Zvonička má původní zvon. A velká akce byla vybudování víceúčelového hřiště, které jsme v poslední době ještě dokompletovali dalšími herními prvky. Opravovali jsme, zateplovali kus obecního úřadu. Úpravy jsme dělali také ve čtyřech obecních bytech v čísle popisném 54. Dali jsme do přízemí nová plastová okna, rekonstruovali elektroinstalaci. Úprav by potřeboval ale daleko více. Máme také nový most směrem na Lašovice.

Jaké jsou vaše plány do budoucích let…
Je zde několik starých budov, které by potřebovaly také zrekonstruovat. Bohužel nejsou finance. Opravu by si určitě zasloužila stará škola. Dostala novou střechu za 750 tisíc korun a co s ní dále, bychom věděli. Dole bychom rádi měli knihovnu. Máme zde poměrně dost čtenářů. V jedné třídě bychom chtěli udělat společenskou místnost, kde by byla internetová kavárna. Je tam jedna velká místnost, kam by se mohl umístit pingpongový stůl.
Nahoře by šlo vybudovat seniorské byty a s tímto projektem by nám mohla pomoci Místní akční skupina Rakovnicko.
Renovaci by také potřebovaly budovy hospody a obchodu. Jsou vcelku v dobrém stavu, ale potřebují, aby se do nich investovaly peníze.

Povodně také spláchly část cyklostezky, která vede přes váš katastr. Už máte řešení, jak cestu opravit?
Přes náš katastr vedou asi čtyři kilometry této komunikace, které nám patří. Kilometr z toho spláchla voda. Byla vypsána výzva ministerstvem dopravy na opravu místních komunikací po povodni 2013, a to je přesně náš případ. Dohodli jsme se na spolupráci s Městským úřadem v Rakovníku. Takže by nám město mohlo v tomto pomoci. Každopádně bude třeba inkriminovaný úsek vyasfaltovat. Tak se cesta „zgruntu" opraví a při příštích záplavách už nebude hrozit, že ji přívaly vody zase vymelou.

Jaký je společenský život ve vaší obci?
Bohatý. Služby v místním pohostinství se neuvěřitelným způsobem zvedly. Jsme v turistické sezóně doslova tepnou. Projede přes nás mnoho cyklistů. A tak instalujeme u hřiště nový stojan s mapou a odkazy na zajímavosti v našem okolí. Ráda bych například upozornila na letní country koncerty, které se staly velice vyhledávanými.

Nemohu nezmínit posezení, které pořádáme každoročně na Mikuláše. Setkává se nás při něm čím dál více. Takže jsem v roce 2013 už musela posunout seniory hned po obědě. A mikulášskou nadílku oddálit o půl hodiny později, protože nám prostě čas nestačil. Mám z toho velkou radost. Hledám a předčítám například seniorům zajímavosti z kronik. Nechybí hudba a občerstvení. Zpíváme koledy, lidovky… Mikuláš pro děti a Dětský den, který se blíží, jsou také úžasné. Dětský den děláme s hasiči a ti vždy připraví pro děti nějakou akční zábavu,

Co byste byla ráda, aby se v pozitivním slova smyslu změnilo?
Kdyby se tak více využívalo již zmiňované víceúčelové hřiště. První rok tu z něho vládlo obrovské nadšení. Bylo stále plno. Postupně ale zájem opadl. Lidé by si měli uvědomit, že je tu pro každého, kdo pojede okolo. Může si půjčit raketu, zakopat malý fotbálek. Byla bych ráda, kdyby ho využívaly třeba i školy z Rakovnicka. Bude konec školního roku, a tak si tady třeba mohou zorganizovat školní turnaj. Školáci by měli hezký sportovní výlet. Proto plánuji oslovit školy a tuto nabídku jim přednést. Kdo sem jezdí pravidelně, je třeba rakovnická Mateřská škola V parku. Přijedou sem i rodiči, pohrají si na hřišti a opečou i vuřty.