Starostka Eva Janotová konstatuje: "V letošním roce jsme provedli údržbu sokolovny, která spočívala v přebroušení, lakování parket a vymalování celého objektu. Zrekonstruovali chodník v Libušině ulici. Připravujeme částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení, i na úsporné. V současné době začínáme rekonstruovat rozvody vody, topení, osvětlení v budově mateřské školy v pavilonu A , který se bude využívat k provozování mateřského centra."

V památkově chráněném areálu hostince ještě letos na hospodářské budověbude vyměněna střešní krytina. Dále bude zrealizován projekt „Bezpečně na silnicích v obci“, to znamená vybavení radary na měření rychlosti a obnovení některých dopravních značek.

"Do knihovny jsme zakoupili nové regály pro nové knihy. Rekonstruujeme hasičskou zbrojnici, vedle garáží vznikne nová klubovna a sociální zařízení," uzavřela starostkas tím, žetyto projekty jsou realizovány za finanční podpory Středočeského kraje a že byla opravena střecha jedné budovy skladu o výměře 1560 m2 za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR.