„Počkáme si, až bude vypsán znovu program, který s Kněževsí potřebujeme. V případě, že ji nezískáme, bude se muset projekt odložit,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Vloni byla výše možného příspěvku maximálně 85 procent z celkových uznatelných nákladů.

Ty činí celkem 17 milionů korun, přičemž délka nové cyklostezky bude činit 3,3 kilometru.

Původně se počítalo, že by cyklostezka vedla z Rakovníka přes pozemky ve vlastnictví města a městyse Senomaty, Lesů ČR a SÚS Kladno a poté se napojila na část na kněževeském katastru. Navržený úsek byl vypočten na 2,5 kilometru. „S realizací původní první etapy již nyní neuvažujeme, není z důvodů majetkoprávních možné nalézt bezpečné napojení trasy na západním okraji města,“ vysvětlila mluvčí.

Na krátké propojení s připravovanou cyklostezkou, která by vedla přes katastr Kněževsi k severnímu okraji Rakovníka v návaznosti na stávající cyklostezku, byl připraven projekt ve spolupráci s ateliérem Kprojekt. Ten první etapu již nezahrnoval. „V říjnu loňského roku jsme absolvovali konzultaci na Státním fondu dopravní infrastruktury a projekt byl upraven podle požadavků poskytovatele dotace tak, aby maximálně odpovídal cílům výzvy. Doufáme, že nyní již dotaci získáme,“ věří Kateřina Hradilová.

Odhadované náklady na rakovnickou část jsou ve výši 4,6 milionu korun.