Aby je více přitáhly ke čtení, účastní se pravidelně celorepublikové akce Celé Česko čte dětem. Kromě toho se loučí s prázdninami. Během adventu se místní sešli na několika akcích. Společně si zazpívali koledy s Deníkem při Česko zpívá koledy. A dva víkendy měli vánoční tvoření s dětmi. K tomu se četly pohádky.

„Děti byla moc spokojené, nedá se říci, že by nechtěly pohádky. Poslouchaly je se zaujetím," uváděla Miroslava Pokorná.
A také rády čtou a v knihovně mají z čeho vybírat. Najdou tu samozřejmě českou i světovou klasiku. V poslední době začaly knihovnice nakupovat nové knížky, například o ponících.

Stále letí Pipi Dlouhá punčocha, Děti z Bullerbynu i Rumcajs, Ferda Mravenec i Brouk Pytlík, pak knížky o zvířatech, o letadlech a autech. Knihovna rovněž využívá výměnného fondu z kladenské knihovny.
„Je to velká výhoda, nemusíme všechny knihy kupovat a paní knihovnice je moc ochotná, když řekneme, co chceme, pokaždé nám to pošle," popisovala Jana Hůlová.

Kromě toho knihovně vychází vstříc i obecní úřad navýšením rozpočtu na nákup knih. Je tu také veřejný internet. Pokud někdo potřebuje například povinnou četbu do školy, není problém ji přes internet sehnat v jiných knihovnách.

Otevřeno je každé pondělí od 16 do 19 hodin. Do knihovny zajdou rovněž dospělí, většinou ve vyšším věku. Dokonce pravidelnými čtenáři jsou dva muži. Knihovna je vlastně takovým kulturním centrem. Lidé si sem přijdou posedět a popovídat si. Po loňské výstavě Hany Matějkové knihovnice na letošní rok chystají dvě. Na podzim tu bude velká výstava Městečko kdysi a dnes. Už nyní organizátorky sbírají historické fotografie obce. Pak vyfotografují místo nyní. K tomu připojí i něco z historie, kdo v domě bydlel, co tam dříve bylo a podobně. A před prázdninami knihovnu obsadí obrázky paní Fratinové.