Historie knihovny začíná před sto padesáti lety vznikem čtenářského spolku. Jeho knihovna se stala později veřejnou. Poté ji zakoupilo město jako svou knihovnu obecní, zřízenou podle příslušného zákona. Prvorepubliková Veřejná obecní knihovna v Novém Strašecí se stala přímou nástupkyní a pokračovatelkou knihovny Čtenářského spolku. První veřejnou knihovnou se vlastně stala v roce 1841 ta v místní škole. Ale její fond v devadesátých letech 19. století zanikl a Čtenářský spolek mezitím vybudoval svou zcela novou knihovnu. Za dobu svého působení se knihovna několikrát přestěhovala. Dnes sídlí  v domě v Havlíčkově ulici číslo 1155.

Celou historii knihovny zachycuje kniha vydaná na oslavu tohoto výročí s názvem Městská knihovna Nové Strašecí v historii a současnosti. Nejstarší  období v ní zmapoval archivář Jan Černý. Novodobou historii pak současná   knihovnice Jitka Tomšů.   Před několika lety vznikla publikace o historii Městské knihovny v Rakovníku, proto se zrodil nápad sestavit podobnou knihu i o novostrašecké knihovně. V Rakovníku byla tvorba knihy podle autora Jana Černého jednodušší, protože Rakovník má kulturní dějiny již do jisté míry zpracované. „Tady jsem začínal tak trochu od začátku, takže práce byla náročnější. Začínal jsem opravdu od pramene. Proto bych byl rád, aby kniha nebyla jenom o knihovně, ale také o kulturním dění v Novém Strašecí od devatenáctého století."

Při pátrání Jana Černého překvapilo, že nejstarší historické dokumenty nacházel celkem snadno, protože se jich zachovalo poměrně hodně. Nalezl úplně nejstarší leták z roku 1841 k oslavě založení první veřejné a školní knihovny. Zachoval se pouze jeden tisk v knihovně Národního muzea v Praze.
Naopak docela zklamáním bylo, že dokumentů z padesátých a šedesátých let minulého století zůstalo velmi málo. „Nemáme ani fotografie knihovníků, kteří tu působili před padesáti lety," uvedl Jan Černý.

Svá nejlepší léta v knihovně prožila knihovnice Marie Kolářová, která v roce 2008 odešla do starobního důchodu: „Byla to má nejhezčí profesní léta. Moc ráda na tu dobu vzpomínám. Kniha je a bude stále nenahraditelná." Za jejího působení knihovna byla velice ceněna a od čtenářů sklízela samou chválu. Dokonce si o ní vyprávěli i lidé v autobuse.

Do nově zrekonstruovaných prostor  v Havlíčkově ulici se  knihovna přestěhovala v roce 2009. Dnes už se tu jen nepůjčují knihy, ale knihovna se stává kulturním centrem. Pořádá různé přednášky pro veřejnost i programy pro školy. V roce 2010 se tu pokřtily dvě knihy, Farářova zpověď  a Vánoční zločin na Šibeničním vrchu od Františka Červenky. Dále se tu uskutečnilo autorské čtení knihy novostrašeckého rodáka Davida Laňky Dobrodružství Billa Madlafouska. V roce 2011 se knihovna stala Knihovnou roku . Tuto cenu získala od Ministerstva kultury v kategorii Základní knihovna.

Dnes vás v knihovně přivítají dvě knihovnice, Jitka Tomšů a Jitka Sochorová. Od roku 2013 najdete novostrašeckou knihovnu na nových webových stránkách. Má také on–line katalog.

„Co popřát knihovně do budoucnosti? Aby měla stále tak dobré zaměstnankyně, jako má dnes. Aby i když na nás dnes útočí technika, počítače a tablety, úspěšně vzdorovala a čtenářů stále přibývalo," popřál knihovně starosta města Karel Filip.