A není jen o šachu, proto si zaslouží pozornost také nás, co jen tak trochu tuší, jak se kterou figurkou táhne a bílými že se začíná.
On ten jubilejní 2008. rok se připomněl ještě dalším kulatým výročím, 20. ročníkem Jiráskova memoriálu, takže důvodů k oslavám, v našem případě k velmistrovskému turnaji, bylo víc než dost. Turnaje propukly dokonce dva a z toho velmistrovského teď díky knížce máte možnost si jednotlivé partie doma v klidu přehrát a zároveň se v zajímavých rozhovorech s jednotlivými aktéry dozvíte leccos ze zákulisí profesionálního šachu.

Pochopitelně nechybí poutavě podaná historie našeho šachového klubu, u jehož počátku stáli bratři Ottové (synové továrníka Františka Otty), iniciátoři onoho prvního rakovnického šachového turnaje.

Úvodní slovo Jaroslava Satranského (dalším duchovním otcem je Jiří Spilka) přiznává, že mezi nápadem vydat knížku, která by navazovala na podobnou z roku 1941 (Karel Opočenský: Rakovník – kniha šachová), a jeho realizací vyvstala taková řada komplikací, že dosažení vítězné mety se nakonec podařilo jen díky šachové zarputilosti.

A je tu ještě jeden úvod. Tentokrát velmistr Vlastimil Hort ve vtipném fejetonu vzpomíná na svoje šachové začátky a setkávání s Rakovníkem, kam Kladeňáci jezdí rádi na kole za šachem, ale také kvůli Pražské a Vysoké bráně, i za Bakalářem.

Však připomeňme slíbenou část nešachovou, věnovanou rakovnické přírodě (Alena Škoudlínová), Rakovníku kulturnímu (Monika Pokorná), Rabasově galerii (Václav Zoubek), rakovnickému školství (Antonín Mrvík), spolkům rakovnickým (Jiří Spilka), TJ Sokol (František Krejčí), 100 letům Jednoty-COOP (Ivo Mička), rakovnickým pivovarům (Jan Fábry), 125 letům keramické výroby v Rakovníku (Lasselsberger, s.r.o.), hydraulickým lisům a podniku INVERA, s.r.o.

Součástí knížky jsou skvělé barevné fotografie Jiřího Grulicha – z Rakovníka, nešachových vícebojů i šachových klání – a také mistrovské portréty velmistrů, vytvořené rukou Lukáše Georgieva.

Autor: Ivo Mička